„Българско школо” със специален приз на Международния театрален фестивал „Кръстьо Пишурка” в Лом Специалната награда на третия международен фестивал на любителските театри „Кръстьо Пишурка” в Лом бе връчен на театралния колектив при ЧСОУ „Българско школо”. Младите актьори – ученици от VII и IV клас, спечелиха и журито, и многобройната публика с постановката „Радини вълнения” по [...]

Учебен комплекс “Българско школо”ЧСОУ “Българско школо”ЧЦДГ “Слънчево зайче”
София ,ул. “Генерал-майор Васил Делов” 10

Тел.02/4282152

 

Здрави, весели, добри в детските си дни Най хубавото място за децата, където слънцето дарява светлина, знания, любов и топлина – с тях се сбъдват всички чудеса! Тук щастливи са децата, красиви са като цветята, с много грижи и старание получават нужното внимание! Тази приказна градина своето чудесно име има: “Слънчевото зайче” се нарича с [...]

Болните амбиции създават болни деца Вестник „Сега” от 17.01.2011г. 12-13 страница. Уважаеми родители, Интернет пространството и компютърните технологии са неразделна част от съвременния ни живот и безспорно, те оказват позитивно, но и негативно влияние върху формирането и израстването на нашите деца. Неоспорими са предимствата на новите технологии: почти неограничени възможности за получаване на полезна информация; [...]

 • Календар

  В момента няма предстоящи събития.

 • 01-23-17

  Ето какво ни написа майката на Емо, след като децата от ЧСОУ “Българско школо” дадоха своя принос за неговото лечение със средствата, събрани от благотворителния Коледен базар:
  „Благодарим на децата, учителите и родителите от ЧСОУ „Българско школо“ – гр.София. Всички те успяха да съберат не малката сума от 5 868,22 лева, която дариха на нашия храбър боец Емо!!!
  Благодарим ви от сърце! Пожелаваме здраве и късмет на всички вас и на семействата ви! Весели празници!!!“

  11-30-16

  Детска академия за сценични изкуства и децата, които участват в заниманията по актьорско майсторство, танци и пеене най-учтиво Ви канят на коледно тържество на 22.12.2016 г. от 16.30 h в спортната зала на училището.

  06-10-16

  ЧЦДГ Слънчево зайче ви информира, че има свободни места за първа група /3годишни/ за следващата учебна 2016/2017 година.

  03-01-16

  До 31 март ще се приемат заявления за първа /3годишни/ и втора /4годишни/ групи за следващата 2016/2017 учебна година. Свободни места за 3та група /5годишни/ няма. Бланка заявление може да изтеглите от http://bgshkolo.com/

  02-18-16

  На специална церемония в Рамада Принцес Хотел на 29.01.2016 г. ЧСОУ „Българско школо“ получи платинен плакет по партньорска програма Advantage, в която участват всички езикови школи и училища, подготвящи ученици за изпитите пред Британски съвет за придобиване на сертификат за ниво на владеене на английски език. ЧСОУ „Българско школо“ за четвърта поредна година участва и печели плакет,но 2016 е най-големият успех, който може да се постигне по програма Advantage.
  Ръководството на училището благодари на всички свои ученици, които ежегодно участват в изпитите, както за Young Learners, така и в Cambridge English-KET ,PET ,FCE.
  До нови победи !!!

  02-10-16

  Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че свободни места за следващата учебна 2016/2017 година няма. Благодарим за интереса към ЧСОУ Българско школо.

  12-10-15

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Този правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на учители, служители, учащи се и граждани, н внасянето на обемисти багажи или товари, както и изнасянето на материални средства, в/от сградата или района (двора) на Частен учебен комплекс „Българско школо“  – София.

  2. Правилникът е задължителен за всички учители, служители, учащи се, граждани и водачи на автомобили, работещи или посещаващи сградата или района на училището.

  3. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от дежурния охранител от фирма „ОУ Джи Секюрити“АД , съгласно сключен договор №СЕК-ДУ-2./27.04.2011г г. и утвърден график за дежурство.

  РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЯВАНЕ НА
  УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, УЧАЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И АВТОМОБИЛИ

  5. Учители, служители и учащи се в училището се пропускат в сградата след проверка от дежурния охранител на служебните и ученическите карти (баджове), които са задължителни за ежедневно носене и показване за легитимиране.

  6. Влизането и излизането на ученици в сградата на училището без придружител става по ред, определен от директора.

  -Само с писмена декларация  от родителите.

   

  7. Посещения на родители и други граждани при директора на училището става по ред, определен от директора.

  -предварителна заявка за посещение

  - с придружител – дежурен охранител

  8. Редът за влизане на територията на училището в извънработно време, в почивни и празнични дни се определя от директора на учебното заведение.

  -при сключен договор за наем

  9. Родители и граждани, посещаващи директора и останалите длъжностни лица в училището по различни поводи, се пропускат след разрешение от лицето, което ще бъде посетено и след записване на данните по лична карта от дежурния охранител в “Дневник за посещенията”, както следва:

  а/ име, презиме и фамилия;

  в/ дата, час и минути на влизане и излизане.

   

  10. ДЕЖУРНИЯТ ОХРАНИТЕЛ издава на всеки посетител  пропуск.

   

  11. При напускане на сградата посетителите връщат на дежурния охранител  пропуска

  12. Родителите (настойниците) посещават преподавателите в приемните дни за родители и учители регламентирани в началото на учебната година, по време на родителски срещи и в междучасията (при спешна необходимост). Забранено е посещението в класната стая и отклоняването на учители по време на час.

  13. На посетителите се забранява отклоняване на други служебни лица и посещаване на кабинети и помещения, извън заявените такива. След завършване на срещата посетилите следва незабавно да напуснат сградата и района на училището.

  * За спазването на тази точка директорът може да разпореди посетителят да бъде придружаван.

  14. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА влизането в сградата и в района на училището на лица, които:

  - са въоръжени или внасят взривни или силно отровни вещества;

  - са с неадекватно или конфликтно поведение, пияни, дрогирани или с явни психични отклонения;

  - внасят упойващи вещества, спиртни напитки или други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

  - разпространяват, продават или рекламират литература или артикули с религиозно, порнографско или аморално съдържание;

  - проявяват педофилски или вандалски характер;

  - носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни;

  При установяване на такива лица, незабавно да се уведоми ЕЕН 112 и съответното РУ – СДВР.

  15. 3а ремонтни дейности или при масови мероприятия, в сградата на училището се пропускат само лица по актуален списък, утвърден от Фирма „Ренесанс“  или определено от него лице.

  16. За участие в родителски срещи се пропускат родители, настойници, близки и др. по списъци, подписани от класните ръководители, след представяне на лична карта.

  17. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии, дрехи и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица, за съхраняване при дежурния охранител.

  18. При влизане или излизане от района на паркинга задължително се  влиза само с карти през бариерата .

  19. Паркиране на МПС на паркинга на училището се разрешава само за такива на служители на училището, след издаване на пропуск за паркиране, важащ за текущата учебна година.

  РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ,
  ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

  20. Внасянето в сградата или в района на училището на багажи, товари, техника, технически средства или други имущества за служебни нужди става само след разрешение от ръководството на училището.

  21. Изнасянето на материални средства или други имущества от сградата или от района на училището става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието на същите.

  22. При констатиране на нарушения при внасянето или изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и други имущества, в/от сградата или района на училището, веднага се докладва на охраната, а при необходимост – и на 07 РУ – СДВР на телефон 029828760 и в Оперативния дежурен център на охранителната фирма на телефон 0882174500.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Настоящият правилник за пропускателния режим се издава на основание (чл. 147, ал. 1, т. 1 и 3 от ППЗНП) и съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2, т. 6 от ЗЧОД.

  § 2. Всички класни ръководители в първия за учебната година час на класа и на първата родителска среща запознават учениците и родителите с правилника срещу подпис.

   

  12-07-15

  Заявления за следващата учебна година ще се приемат в периода 04 – 29 януари. През месец февруари ще поканим кандидатите на интервю само при наличие на свободни места.

  11-24-15

   

  „Колкото по-развито е обществото, толкова повече многообразни частни решения се изискват от всеки негов член. Няма такава природа, която може да признае “вечното” мерило за общественото развитие.” – Дьорд Лукач,унгарски философ и литературен критик

  Как и с какво се храним? Защо почвата има нужда от облагородяване? Кои са културите, които можем да отглеждаме сами? Колко време и какви грижи са необходими, за да се превърнат фиданките в плодни дръвчета?

   

  Това бяха малка част от въпросите, които шестокласниците от „Българско школо” зададоха на растениевъда Анна Методиева. С нейна помощ в слънчевия есенен ноемврийски ден (вторник, 17-ти) възпитаниците на столичния учебен комплекс създадоха своето първо опитно поле в двора на училището си.

  Разделени в групи, 30-те деца засадиха 6 плодни дръвчета, над 100 луковици на пролетни цветя и подготвиха почвата за други насаждения. Експерти еколози им обясниха още как в домашни условия да направят компост, с който да облагородят бъдещите посеви, както и как да отличим кои храни са отглеждани по природосъобразен начин.

  Урокът за тайните на растениевъдствотое част от дългогодишната инициатива на Овергаз „Опознай природата и я опазвай”. В рамките на проекта през пролетта децата от „Българско школо” сглобиха и монтираха къщички за защитените видове птици в Природен парк „Витоша”, а преди месец те посетиха екостационар „Белите брези”, Музея на совите и Музея на мечката. Отличени бяха и най-добрите снимки на участниците от предходните екоуроци чрез гласуване сред самите тях.

  Сред целите на Овергаз е да възпитава у подрастващото поколение екологично отговорното отношение към природата. Начинът, по който консумираме, общуваме, отнасяме се към заобикалящата ни среда – всичко това се отразява на нашия живот. Отговорното взаимодействие с външната среда включва не само промяна в собственото ни поведение, но и целенасочено занимание с децата в тази насока, за да могат те да наследят по-чист свят и да бъдат носител на промяната.

  От мястото на събитието:

  Грета Петрова, Старши експерт „PR и реклама“ -  „Овергаз Мрежи“АД

  източник: “Овергаз” Вътрешни комуникации


  11-18-15

  Рон Кларк – учител на годината на САЩ

  За родители и учители!!!

  Рон Кларк, авторът на „Краят на класовете от меласа –как проваляме нашите деца – 101 изключителни решения за родители и учители”, беше наречен „Американският учител на годината” от Дисни и беше изборът на Опра Уинфри за нейната рубрика „Феноменални хора”. Той основа Академия Рон Кларк, в която идват да се учат учители от цял свят.

  “Това лято се запознах с една директорка, която беше обявена наскоро за директор номер едно в нейния щат. Тя беше обичана и дори обожавана от всички, но ми каза, че напуска професията. Аз извиках: „Не можете да ни напуснете!”, а тя безцеремонно отвърна: „Виж, ако ми предложат да оглавя сиропиталище – прегръщам го с две ръце. Но с родители повече не мога да работя; те ни убиват.”

  За нещастие, това твърдение изглежда става все по-вярно. Днес новите учители се задържат в професията средно по 4,5 години и много от тях посочват като причина за напускането си именно „проблемът с родителите”. Мълвата за това се разпространява и колкото повече негативизъм поемат учителите от родителите, толкова по-трудно става да се наемат най-добрите и най-умните колеги на работа.

  И така, какво можем да направим, за да спрем тази лавина?

  Какво точно искат учителите от родителите да разберат?

  Като начало – ние сме учители, а не бавачки. Ние сме образовани професионалисти, които работят с децата ви всеки ден и често виждат детето ви в различна светлина от вашата. Ако ви дадем съвет, не се борете с него. Вземете го, и го следвайте така, както следвате съветите на вашия адвокат или лекар. Вече съм свикнал с родители, които просто не желаят да чуят нищо отрицателно за своето дете. Но понякога ако вие вземете присърце едно ранно предупреждение, то може да ви спести много бъдещи неприятности.

      Вярвайте ни. Понякога когато казвам на някои родители, че детето им има поведенчески проблеми, аз просто виждам как се изправят космите на гърба им. Те са готови да се борят и да защитават своето дете, и това е изтощително. Едно от най-болните ми места е, когато кажа на някоя майка нещо, което синът й е направил, тя да се обърне към него и да попита: „Това вярно ли е?” Ами, да, вярно е, разбира се. Нали току-що ви го казах. И, моля ви, не питайте дали може някой съученик да потвърди станалото и дали още някой друг учител е присъствал. Това само унижава учителя и обезсилва учителско родителското партньорство.

      Моля, престанете с всички видове извинения и ако наистина искате да помогнете на вашето дете да успее, престанете да му търсите извинения. Попитах наскоро един мой ученик за лятната му работа и той ми каза, че още не я е започнал. Казах му, че съм много разочарован, защото новата учебна година е на прага. Майка му тогава се намеси и обясни, че цялото лято било ужасно за тях поради семейни проблеми през месец юли. Казах им, че много съжалявам за това, но подчертах, че домашната работа беше дадена през месец май. Тя бързо добави, че самата тя е разрешила на детето малко „време за почивка” през лятото преди да се хване на работа през юли и че в крайна сметка не е негова вината, че не е изпълнил задачата си. Можете ли да почувствате болката ми?Някои родители винаги ще намират извинения независимо от ситуацията и те отглеждат деца, които ще израснат възрастни, постоянно търсещи извиненията, без работна етика. Ако не искате вашето дете да завърши на 25 години безработен на дивана пред телевизора с пакет чипс, то моля, спрете да им измисляте извинения за несвършената работа. Вместо това, съсредоточете се върху намирането на решение.
         Родителю, бъди партньор вместо прокурор.  Както знаете, драги родители, не е проблем фактът, че детето ви понякога има проблеми. Те изграждат характера и дават житейски уроци. Като учители, ние сме особено обсъждани от онези родители, които се противопоставят на тези уроци; ние ги наричаме родители хеликоптери, защото са готови да връхлетят и да спасяват своето дете във всеки един момент, когато нещо не е както трябва.
  Ако ние сме дали на детето 79 процента на проекта му, значи толкова заслужава. Не си губете времето да се срещате с мен и да преговаряте за 80. Резултатът е 79, независимо от вашето мнение, че трябва да е за петица (80 процента). Това може би е трудно за преглъщане, но вие не трябва да мислите, че след като детето ви получава само шестици, то непременно получава и добро образование. Истината е, че често пъти именно лошите учители са тези, които пишат лесни шестици, защото знаят, че тогава всички ще ги оставят на мира. Родителите ще кажат: „Моето дете има страхотен учител! Има само шестици тази година!” Уау. Я помислете добре. Ако трябва да сме обективни – именно добрите учители са онези, които пишат ниски оценки, защото така повишават критерия на очакванията. И въпреки това, когато вашето дете получава ниски оценки, вие бързате да се оплаквате и се отправяте към канцеларията на директора. Моля ви, спрете се за момент и се огледайте. Преди да оспорвате ниските оценки, които учителят е „дал” на детето ви, може би трябва да осъзнаете, че вашето дете си е „заработило” тези оценки и че учителят, от когото се оплаквате, всъщност може би провежда най-доброто обучение.
  И, моля ви, бъдете партньори, не прокурори. Имах един ученик, който преписваше на тест, и родителите му заплашиха да повикат адвокат, защото съм бил набедил детето за престъпник. Зная, че звучи безумно, но директори от цялата страна ми казват, че все повече адвокати придружават родители на родителски срещи, за да защитават децата им
                   Учителите стъпват по яйчени черупки
  Толкова ми е жал за всички колеги администратори и учители, чиито ръце в момента са напълно завързани. В много отношения ние живеем в постоянен страх какво точно ще се случи в следващия момент. Ние стъпваме по яйчени черупки в една все по-отслабваща образователна система, където учителите нямат куража да са честни и да говорят онова, което мислят. Ако направят малка грешка, тя може да се превърне в бедствие.
  Майка ми току-що ми разказа за едно дете в местното училище, което надраскало лицето си с флумастер. Учителката опитала да го почисти с мокра кърпичка и това оставило червена следа върху лицето на детето. Родителят повикал пресата и учителката била уволнена. Моята майка, самата моя майка каза: ” Можеш ли да повярваш какво е направила тази жена?”
  Почувствах това като удар в корема. Честно казано, аз също щях да опитам да почистя маркера по този начин. Да знаеш, че можеш да загубиш работата си за нещо толкова дребно, е просто плашещо. Защо изобщо някой би пожелал да влезе в нашата професия? Ако нашите учители продължават да се чувстват заплашени или уплашени, вие ще ограбите нашите училища от най-добрите и ще оковете нашите усилия да наемаме утрешните отлични учители.
  И, последно – при проблемни ситуации действайте професионално. Ако детето ви каже, че в класната стая се е случило нещо, което ви засяга, поискайте да се видите с учителя като му кажете: „Исках да ви кажа, че детето ми разказа за нещо, което се е случило в клас, защото зная, че децата са склонни към преувеличение и защото в една история винаги има две страни. Надявам се че ще можете да осветлите малко тази случка за мен.” Ако не сте доволен от резултата, тогава отнесете своите въпроси до директора, но преди всичко – никога не говорете отрицателно за учителя пред детето си. Ако то знае, че вие не го уважавате, и то няма да го уважава, а това вече ще доведе до купища проблеми.
  Ние знаем, че вие обичате вашите деца. И ние също ги обичаме. Ние само искаме – и ви молим – да ни вярвате, да ни подкрепяте и да работите заедно със системата, а не срещу нея. Ние се нуждаем от вас като опора, нуждаем се да ни отдадете уважението, което заслужаваме. Издигнете ни, накарайте ни да се чувстваме ценени, и ние ще работим дори още по-усърдно, за да дадем на децата ви най-доброто възможно образование.

   

  Това е учителско обещание, от мен към вас”.

  Превод: Ани Ананиева