• Календар

  В момента няма предстоящи събития.

 • 07-24-17

  В изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, Ви предоставяме списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства. Също така, прилагаме информация за същността на всеки един вид социална услуга и даваме практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент.

  Приложение 1 – Карта на услугите

  Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

  Приложение 3 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации (1)

  04-07-17

  ЧЦДГ Слънчево зайче ви информира, че има свободни места за първа група /3-годишни/ за следващата учебна 2017/2018 година.

  04-06-17

  Уведомяваме Ви, че ЧСОУ “Българско школо” обявява нов прием за ученици в 3-ти, 4-ти и 5-ти клас за следващата учебна 2017/2018 година.
  Можете да кандидатствате, като попълните и изпратите на електронната поща на училището bylgarskoshkolo@abv.bg следното заявление:
  Заявление за ЧСОУ Българско школо

  03-29-17

  Децата от Школата по творческо мислене и писане към ЧСОУ „Българско школо“ постигнаха голям творчески успех при участието си в 26-тото издание на престижния конкурс „Международна награда Център Младежи и поезия Триужо” – Италия.
  Авторитетното жури, състоящо се от 12 италиански поети, журналисти и общественици за пореден път бе силно впечатлено от нашето отлично представяне и присъди на Школата по творческо мислене и писане към „Българско школо” ПЪРВОТО МЯСТО в секцията „Училища”.
  Конкурсът за поезия „Международна награда Център Младежи и поезия Триужо” – Италия се провежда всяка година в гр. Триуджо (Монца и Брианца), Италия. Организиран е от Център „Младежи и поезия“ – Триуджо със съдействието на Община Триуджо, на банка „Кредито Кооперативо Вале дел Ламбро“ – град Триуджо, на парк “Вале Ламбро”, на Италиано-Румънския културен център в Милано, на издателска къща Прометеус-Милано, с патронажа на вестник „Читадино“ град Монца, на “Университа дел темпо либеро” – Вале Ламбро, на Про Локо Триуджо, ИПА Брантео.
  В тазгодишното 26-то издание са участвали 766 автори със 722 произведения от следните държави: Румъния – 165 участници, България – 161 участници, Мароко – 32-ма участници, Украйна – 12, Бангладеш и Пакистан – 10, Сенегал – 7, Молдова – 6, Албания – 5, Русия – 5, Франция – 4, Китай и Япония – 3, по 2-ма от Камерун, Еквадор и Индия и др.
  Успехът ни наистина е изключителен, като се има предвид, че с него затвърждаваме своята водеща позиция сред младите поетични дарования на Европа и света: преди 3 год. за първи път чуждестранно училище – отново „Българско школо“ – получи първата награда в категория „Училища“ , в 24-то издание на конкурса взехме специалната награда на местен университет, а миналата година Емил Мичев – бивш възпитаник на школата и на „Българско школо“ бе удостоен с първо място в категория 13-17 години.
  Тази година участвахме с 9 индивидуални и колективни стихотворения, създадени с общите усилия и вдъхновение на децата от всички групи по творческо писане. Награденият текст е дело на поетите от групата в понеделник.
  Предлагаме това прекрасно стихотворение на Вашето внимание!

  Бягство

  В страната на моето въображение
  магарето на дядо става еднорог,
  а аз съм смел жокей,
  който препуска през детството.

  Радостта ми от това бягство
  е като дъжд от бонбони
  или от вълшебни футболни топки,
  с които винаги побеждавам
  в мачовете срещу Скуката…

  Школа по творческо мислене и писане
  към ЧСОУ „Българско школо“
  с ръководител Вяра Николова

  01-23-17

  Ето какво ни написа майката на Емо, след като децата от ЧСОУ “Българско школо” дадоха своя принос за неговото лечение със средствата, събрани от благотворителния Коледен базар:
  „Благодарим на децата, учителите и родителите от ЧСОУ „Българско школо“ – гр.София. Всички те успяха да съберат не малката сума от 5 868,22 лева, която дариха на нашия храбър боец Емо!!!
  Благодарим ви от сърце! Пожелаваме здраве и късмет на всички вас и на семействата ви! Весели празници!!!“

  11-30-16

  Детска академия за сценични изкуства и децата, които участват в заниманията по актьорско майсторство, танци и пеене най-учтиво Ви канят на коледно тържество на 22.12.2016 г. от 16.30 h в спортната зала на училището.

  03-01-16

  До 31 март ще се приемат заявления за първа /3годишни/ и втора /4годишни/ групи за следващата 2016/2017 учебна година. Свободни места за 3та група /5годишни/ няма. Бланка заявление може да изтеглите от http://bgshkolo.com/

  02-18-16

  На специална церемония в Рамада Принцес Хотел на 29.01.2016 г. ЧСОУ „Българско школо“ получи платинен плакет по партньорска програма Advantage, в която участват всички езикови школи и училища, подготвящи ученици за изпитите пред Британски съвет за придобиване на сертификат за ниво на владеене на английски език. ЧСОУ „Българско школо“ за четвърта поредна година участва и печели плакет,но 2016 е най-големият успех, който може да се постигне по програма Advantage.
  Ръководството на училището благодари на всички свои ученици, които ежегодно участват в изпитите, както за Young Learners, така и в Cambridge English-KET ,PET ,FCE.
  До нови победи !!!

  12-10-15

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Този правилник регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на учители, служители, учащи се и граждани, н внасянето на обемисти багажи или товари, както и изнасянето на материални средства, в/от сградата или района (двора) на Частен учебен комплекс „Българско школо“  – София.

  2. Правилникът е задължителен за всички учители, служители, учащи се, граждани и водачи на автомобили, работещи или посещаващи сградата или района на училището.

  3. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от дежурния охранител от фирма „ОУ Джи Секюрити“АД , съгласно сключен договор №СЕК-ДУ-2./27.04.2011г г. и утвърден график за дежурство.

  РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЯВАНЕ НА
  УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, УЧАЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И АВТОМОБИЛИ

  5. Учители, служители и учащи се в училището се пропускат в сградата след проверка от дежурния охранител на служебните и ученическите карти (баджове), които са задължителни за ежедневно носене и показване за легитимиране.

  6. Влизането и излизането на ученици в сградата на училището без придружител става по ред, определен от директора.

  -Само с писмена декларация  от родителите.

   

  7. Посещения на родители и други граждани при директора на училището става по ред, определен от директора.

  -предварителна заявка за посещение

  - с придружител – дежурен охранител

  8. Редът за влизане на територията на училището в извънработно време, в почивни и празнични дни се определя от директора на учебното заведение.

  -при сключен договор за наем

  9. Родители и граждани, посещаващи директора и останалите длъжностни лица в училището по различни поводи, се пропускат след разрешение от лицето, което ще бъде посетено и след записване на данните по лична карта от дежурния охранител в “Дневник за посещенията”, както следва:

  а/ име, презиме и фамилия;

  в/ дата, час и минути на влизане и излизане.

   

  10. ДЕЖУРНИЯТ ОХРАНИТЕЛ издава на всеки посетител  пропуск.

   

  11. При напускане на сградата посетителите връщат на дежурния охранител  пропуска

  12. Родителите (настойниците) посещават преподавателите в приемните дни за родители и учители регламентирани в началото на учебната година, по време на родителски срещи и в междучасията (при спешна необходимост). Забранено е посещението в класната стая и отклоняването на учители по време на час.

  13. На посетителите се забранява отклоняване на други служебни лица и посещаване на кабинети и помещения, извън заявените такива. След завършване на срещата посетилите следва незабавно да напуснат сградата и района на училището.

  * За спазването на тази точка директорът може да разпореди посетителят да бъде придружаван.

  14. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА влизането в сградата и в района на училището на лица, които:

  - са въоръжени или внасят взривни или силно отровни вещества;

  - са с неадекватно или конфликтно поведение, пияни, дрогирани или с явни психични отклонения;

  - внасят упойващи вещества, спиртни напитки или други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;

  - разпространяват, продават или рекламират литература или артикули с религиозно, порнографско или аморално съдържание;

  - проявяват педофилски или вандалски характер;

  - носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни;

  При установяване на такива лица, незабавно да се уведоми ЕЕН 112 и съответното РУ – СДВР.

  15. 3а ремонтни дейности или при масови мероприятия, в сградата на училището се пропускат само лица по актуален списък, утвърден от Фирма „Ренесанс“  или определено от него лице.

  16. За участие в родителски срещи се пропускат родители, настойници, близки и др. по списъци, подписани от класните ръководители, след представяне на лична карта.

  17. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, пакети, кутии, дрехи и др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица, за съхраняване при дежурния охранител.

  18. При влизане или излизане от района на паркинга задължително се  влиза само с карти през бариерата .

  19. Паркиране на МПС на паркинга на училището се разрешава само за такива на служители на училището, след издаване на пропуск за паркиране, важащ за текущата учебна година.

  РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ,
  ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

  20. Внасянето в сградата или в района на училището на багажи, товари, техника, технически средства или други имущества за служебни нужди става само след разрешение от ръководството на училището.

  21. Изнасянето на материални средства или други имущества от сградата или от района на училището става само след разрешение от ръководството и проверка съдържанието на същите.

  22. При констатиране на нарушения при внасянето или изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и други имущества, в/от сградата или района на училището, веднага се докладва на охраната, а при необходимост – и на 07 РУ – СДВР на телефон 029828760 и в Оперативния дежурен център на охранителната фирма на телефон 0882174500.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Настоящият правилник за пропускателния режим се издава на основание (чл. 147, ал. 1, т. 1 и 3 от ППЗНП) и съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2, т. 6 от ЗЧОД.

  § 2. Всички класни ръководители в първия за учебната година час на класа и на първата родителска среща запознават учениците и родителите с правилника срещу подпис.

   

  12-07-15

  Заявления за следващата учебна година ще се приемат в периода 04 – 29 януари. През месец февруари ще поканим кандидатите на интервю само при наличие на свободни места.