• Календар

  Няма предстоящи събития за момента.

 • 01-29-21

  Социалните мрежи в последно време прегаряха от крайните позиции на всякакви организации във връзка с ограничителните мерки – родителски и учителски – които разменяха подписки за и против завръщането на децата в училище.
  Но някой попита ли децата? Как се чувстват те? Как се справят с повторното оставане вкъщи, с работата в електронна среда от разстояние, с чувствата си?

  В началото на учебната година учениците от ЧСУ „Българско школо” споделиха с преподавателите си и с училищния психолог, че по време на първото преминаване към дистанционно обучение са се чувствали объркани, тъжни и самотни, често са изпитвали умора от получените домашни, неувереност от работата с непознати платформи, а някои са усещали скука от еднообразието в ежедневието си.

  Проучване, проведено сред всички възпитаници на училището на възраст от 7 до 13 години, показва, че въпреки предизвикателните условия на учене и работа, децата са положили усилия да организират добре времето си, да подобрят представянето си, да усвоят нови умения за работа в електронна среда. Но не пропускат да споделят притеснението и гнева, които са изпитвали в тези необичайни условия.

  Летните преживявания и близостта със семейството успяват да намалят силата на преживените месеци в дистанционно обучение и началото на учебната година изпълва учениците с надежда и ентусиазъм. Радостта от срещата със съученици и учители на живо успява да приглуши натрупаните от март до юни емоции. Но с появата на новата разпоредба за преминаване към работа в електронна среда от разстояние тревогите отново изместиха радостта, притеснението отново премина на преден план.

  „Кога ще си видя съучениците отново? Чак в трети клас ли?”

  Спонтанният въпрос на второкласник, който събира багажа си в последния учебен ден, може да даде идея какви мисли вълнуват малчуганите. Положителното в ситуацията беше, че този път децата успяха поне да си кажат довиждане с любимите преподаватели и своите приятели от класа. По-големите ученици дори оцениха, че ситуацията им е по-скоро позната и споделиха известна увереност, че сега имат повече умения за работа с компютър, за самоорганизация и за разпределяне на времето. Новото „прибиране вкъщи” ядоса децата, но ги завари и значително по-спокойни от предишния път. Възможността на учителите и училищният психолог да ги подготвят за домашния престой също допринесе за по-положителната нагласа към предстоящото дистанционно учене.

  Оттам идва една от основните разлики в нагласата на учениците при предишното обучение от разстояние и сегашното, обобщава Нели Цветкова, училищен психолог в “Българско школо”. Децата са чувствителни към промените и фактът, че дори не са успели да си приберат нещата от училище през месец март, е предизвикал силно негативни емоции.

  След новата заповед за дистанционно обучение през месец декември, в последния учебен ден отново имаше сълзи. Децата са по-спокойни и уверени в уменията си да учат дистанционно, но са все така разтревожени, че новините, които получават, не са последни и ситуацията може да се удължи за неизвестен период от време.

  Преподавателите от ЧСУ „Българско школо” също споделиха впечатленията си. „Учениците имаха нужда да чуят, че е напълно нормално да се чувстват ядосани от ситуацията. Че е напълно нормално да не се справят с новостите от първия път. Че е напълно нормално да потърсят и да получат помощ, за да се представят добре”, споделя Калоян Йотов, учител по английски език на петокласниците в Школото. Той и колегите му се стремят да покажат на учениците си, че не са сами в тази предизвикателна ситуация и че с взаимна подкрепа могат да се чувстват значително по-спокойни.

  Предизвикателства пред учениците предстоят не само в настоящото дистанционно обучение, а и в бъдещото им академично развитие. Интересни ще са резултатите от приемни процедури в следващ етап на обучение.

  Съобразно с обстановката в страната „Българско школо“ обяви изцяло онлайн прием за 8. клас, състоящ се от разработването на проект, онлайн представянето му, както и онлайн събеседване с изпитна комисия. Приемният процес е замислен така, че да могат бъдещите гимназисти да бъдат улеснени в усилията си по кандидатстване, без същевременно да се прави компромис в качеството на подготовката им. Екипът по прием в училището споделя, че очаква добри резултати от кандидат-гимназистите, но се надява за по-малките ученици от подготвителен клас, както и за математическата паралелка в 5. клас да има възможност да проведе приемния ден присъствено заради възрастта на учениците.

  Ако направим паралел между обучението в електронна среда от разстояние в периода от март до юни и настоящата работа на учениците, можем да кажем, че сега децата са значително по-уверени и спокойни. И ако наистина ги попитаме как се чувстват, вероятно отново ще споделят известна тревога, умора и скука, но и значително повече самочувствие, че знаят как да се представят добре.

  А ние можем само да им кажем – не забравяйте, че не сте сами в тази ситуация.

  12-11-20

  Стипендии за най-добрите представяния в изпитната процедура

  Формуляр за кандидатстване. 

  * Част от ресурсите в снимката са заимствани от Виртуален кабинет по математика

  През учебната 2019-2020 г. „Българско школо“ обяви нов формат на обучение в 5 клас – математическа паралелка, в която предметът се изучава с фокус върху практическото приложение на математика, откривателство и взаимовръзката ѝ с други науки и области на живота. Кандидатите бяха както от четвъртите класове на учебния комплекс, така и от други столични училища.

  Повече за новото начинание разказва Иван Петров, учител по математика в тазгодишната математическа паралелка.

  1. Каква е разликата между преподаването на математика в паралелката в 5. клас на „Българско школо“ и вече познатите формати на паралелки с интензивно изучаване на математика?

  Разликата е от една страна за учителя – нужно е много планиране и подготовка, за да могат децата да усвоят очакванията, заложени от МОН, но и да успеят да преживеят истинското приложение на математиката в ролята си на изследователи. Няма един сборник или учебник, голяма част от ресурсите ги сглобявам сам. От друга страна, поставям децата в непознати ситуации, за които нямат конкретен алгоритъм как да действат. Това измества фокуса от въпроса: „Каква оценка ще получа?“ към мисленето: „Какво мога да си взема от тази ситуация, така че другия път да се справя по-добре?“. Освен това стимулира изследователския им дух и ги поощрява да търсят нестандартни решения. 

  1. Какво беше характерно за изпитните задачи за кандидатстване в математическата паралелка? А какво да очакват кандидатите от изпита тази година?

  Основната цел на изпита е да привлече ученици, които имат вътрешна мотивация и искрен интерес към математиката и не задължително са се занимавали със състезателна математика. Това са деца, които измислят свой начин за решаване на задачи, не се страхуват да пробват нещо ново и много често задават въпроса “Защо?”. С радост споделям, че в момента в 5 клас има деца, които не са в категорията “състезатели”, но се класираха и в момента се справят блестящо.

  Целта ни е изпитът да няма определен формат, за който децата да се готвят. Повечето задачи не обхващат състезателни теми. Ние искаме да видим, че децата имат задълбочено разбиране върху основните теми, изучавани в начален етап, и се отличават с креативност и находчивост.

  1. Можете ли да дадете пример за задача/дейност от последните Ви часове с децата? Как подходиха към нея? С каква нагласа? Срещнаха ли трудности? Как ги преодоляха и имаше ли креативни решения?

  Първият проект, който зададох на децата, беше да изготвят дигитален или механичен калкулатор, който да определя делителите на дадено въведено число, както и дали дадено число е делител на друго число. Първата реакция на децата беше: “Ама, господине, как?”, “Господине, това няма как да стане!”. В крайна сметка всички деца успяха да направят такъв калкулатор, като едни от най-интересните бяха механичните и тези, изготвени на Scratch. Разбира се, всеки имаше възможност да представи калкулатора си.

  През този месец зададох на децата да напишат математическо есе, като повечето от тях бяха в шок как така ще пишат есе по математика. Но именно то е начин да се научат да представят сложни математически концепции по достъпен начин.

  1. Какви умения и знания целите да усвоят Вашите ученици чрез обучението си в тази паралелка?

  Краткият отговор е – много! За пети клас сме се фокусирали върху:

  • Изграждане на нагласа за постоянен напредък (или с други думи, оценката не е най-важното нещо);
  • Изграждане на умения за извеждане на алгоритъм от дадена задача или задачи – това е много важно умение, тъй като помага на учениците да се справят по-бързо със задачите;
  • Изграждане на умения за комуникиране на математически идеи (или с други думи, как да говорят като математици);
  • Запознаване с основни динамични математически софтуери, с цел изследване на математически проблеми.

  Това са конкретни умения, по развитието на които ние работим целенасочено. През следващата учебна година, в 6. клас, фокусът ще бъде основно върху изграждането на изследователски умения у децата и работа върху реални математически проблеми, а в 7. клас децата ще имат възможност да разработят и реализират един истински изследователски проект по математика.

   

   

  1. Очаквате ли те да продължат образованието си в програми със засилено изучаване на математика или това да бележи професионалния им път?

  Честно казано, очакваме децата да усетят красотата на математика, да посещават часовете по математика с желание и интерес и да видят истинското й приложение във всекидневни ситуации. Разбира се, една част от тях ще продължат да се занимават и професионално с тази наука, но за мен е по-важно нагласата, която ще развият към математиката. В настоящата паралелка има деца, които харесват математиката изключително много, мотивацията им е висока и в същото време засега не мислят за училища с профилирана подготовка по математика след 7. клас.

   

  Директорът на „Българско школо“  Даниела Тодорова добавя, че паралелката в 5 клас с изучаване на математика с практическа насоченост е естествено допълнение в цялостната концепция за обучение в „Българско школо“: „В учебния комплекс залагаме на принципите на прогресивното образование: ученето чрез правене, фокус върху творческото и критично мислене, самостоятелност и лична отговорност, преносими умения, любопитство към света и знанието. За нас е важно постепенно да внедрим модел на образование, който показва на децата връзката на училищното знание с истинския живот, учи ги да решават реални проблеми, да виждат учебните предмети в контекст и във взаимната им обвързаност. От детската градина до гимназията, чийто прием обявихме тази година, принципите на откривателство и изследователство са заложени в работата на екипа с учениците.

  Мисля, че с този начин на обучение ще подготвим по-успешно децата за предстоящия след три години нов формат на НВО като интегрирани изпити, ще подобрим резултатите им именно при решаването на практическите задачи, които в момента най-много затрудняват учениците.

  За най-добрите ни кандидати ще предложим три стипендии, които ще бъдат валидни за целия период на прогимназия (5-7 клас), стига ученикът да запази високо ниво на академично представяне.“

  Първа стъпка към кандидатстването за математическата паралелка е попълването на този формуляр. 

  Планираната дата за изпит е 25 април 2021г. от 10 часа в сградата на „Българско школо“ на ул. Генерал Майор Васил Делов“ 10. За въпроси относно паралелката, пишете на priem@bgshkolo.com

   

  11-04-20

  С вълнение споделяме с вас тези кадри от едно много симпатично събитие с випуска ни петокласници, което се състоя малко преди старта на учебната година. Заедно с класните ръководители Калоян Йотов, Елина Рударска и Владимир Цветков трите паралелки ученици изминаха над 10 километра в гората заедно, срещнаха различни предизвикателства и решиха множество загадки, в които бяха задружни и не оставиха пламъка на приключението да угасне дори за миг, смяха се много, имаше и охлузени колене, но важното е, че ако някой падне, всички му помагат да стане и да продължи отново. Защото общността е общност и извън училище, а ученето не е само в класната стая.

  Вярваме, че учебната година ще продължи в същия задружен дух! Благодарим за споделеното добро настроение, петокласници!

   

   

   

  09-09-20

  Уважаеми родители,

  Здравето на нашите възпитаници е приоритет за нас и в настоящата епидемична обстановка в страната „Българско школо“ предприема мерки в следните направления:

  • Промени в пропусквателния режим за вход и изход
  • Медицински филтър и контрол
  • Почистване и дезинфекция в училище, в т.ч. условия за засилена лична хигиена
  • Осигуряване на дистанция между паралелките в учебно време
  • Организиране на храненията в рамките на учебния ден
  • Организиране на допълнителните дейности между 17 и 18 ч.

  Sending Children Back to School During COVID-19 | Lark Health

  Описаните в настоящия документ ​мерки имат за ​​цел да осигурят в училището безрискова, доколкото е възможно, среда за здравето на учениците и училищния екип. Мерките се базират на следните принципи:

  • Спазване на общите здравни мерки и действащите здравни правила​, общи за цялата страна, както и придържане към ​предписанията и насоките ​на съответните образователни и здравни институции;
  • Стратегия на ​частично ограничено взаимодействие между учениците от различните паралелки​
  • Изграждане и поддържане на ​нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата​ като част от възпитателната функция на училището.

   

  Противоепидемични мерки в ЧСУ „Българско школо“ през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19

  Здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на Covid-19  в „Българско школо“

  06-08-20

  Уважаеми родители,

  С настоящото изявление Ви предоставяме информация за извършваното обработване на лични данни в електронна среда при осъществяване на дистанционно обучение чрез използване на различни онлайн платформи.

  Администратор на личните данни е ЧСУ „Българско школо“, ЕИК 121542489. За контакт с нас можете да се свържете на ел. адрес: shkolo@bgshkolo.com

  При осъществяване на дистанционно обучение, чрез използване на онлайн платформи, Ваши лични данни се събират и обработват и от самите платформи. В тази връзка, за да получите пълна и точна представа от това как се обработват предоставените от Вас лични данни от тях се запознайте и с политиките за обработване на лични данни на използваните платформи.

  Каква информация събираме, съхраняваме и обработваме:

  При осъществяване на образователната си дейност чрез използване на електронни платформи ЧСУ „Българско школо“, събира, съхранява и обработва следните лични данни:

  • Данни на ученика – имена, адрес, паралелка, телефон, e-mail, данни за присъствия, учебна дейност, усвояване на учебен материал и данни за напредък; 
  • Информация за специални образователни потребности на лицата;
  • Дани за родители – име, телефон, e-mail;
  • Фото и видео материали, необходими за проверка на знанията и уменията на учениците;
  • Фото и видео материали, свързани с дейността на институцията и популяризирането й.

  Основание за обработване на Вашите лични данни:

  Общият регламент за защита на данните изисква от нас да определим въз основа на какво правно основание обработваме Вашата лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели да правим това.

  Ако основанието, на което обработваме и/ или съхраняваме Вашата лична информация или такава за Вашето дете, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването и/ или съхраняването на тези лични данни.

  При промяна на основанието или целта, за която се обработват личните Ви данни, ние ще Ви уведомим. 

  More States Considering Data Privacy Legislation | Security Industry ...

  Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание законово задължение:

  Ние обработваме описаните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба – Закон за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него поднормативни актове.

  Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

  • Прием на ученици ЧСУ „Българско школо“;
  • Проверка на способностите на учениците;
  • Присъствия/ отсъствия в учебни часове и заниманията по интереси и дейностите;
  • Участия  в събития, провеждани от ЧСУ „Българско школо“;
  • Преместване от една в друга група;
  • Специални образователни потребности на детето/ученика.

  Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията. Без тях ние няма как да изпълним задълженията си като частно училище.

   

  Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения:

  • Данни, които са необходими за сключването и/или изпълнението на договор, както и за индивидуализация на контрагента;
  • Данни, свързани с провеждане на онлайн прием, подбор и интервю при приемане на ученици в специализирани на паралелки.

  Предоставянето на тези данни е задължително, тъй като без тях няма как да ви предоставим услуга и/или сключим договор с Вас.

  Събиране, oбработване и съхранение на лични данни на основание свободно изразено съгласие:

  В определени случаи ние може да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

  Лични данни, които се събират и обработват при осъществяване на различни училищни инициативи или в материали,  които се съхраняват в избраната от учителя електронна платформа;

  Реализиране на фото и видео материали във връзка с дейности/проекти на ЧСУ „Българско школо“ (снимки, клипове на ученици/деца);

   

  Ние ще обработваме информацията Ви на това основание, докато не оттеглите Вашето съгласие или постигнем набелязаната цел.

  Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате писмено за това на адрес: shkolo@bgshkolo.com. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

  Предоставянето на съгласие не е задължително и няма да се отрази на дистанционното обучение.

  На основание изпълнение на задача в обществен интерес:

  Предоставянето на образователна услуга е задача, осъществяванa в обществен интерес, поради което е възможно да се обработват Ваши лични данни във връзка с изпълнението на тази услуга, като например:

  • Видеозаписи с изпълнение на конкретна задача по различните предмети;

   

  Предоставянето на тези данни е необходимо за реализирането на поставената цел.

  На основание защита на наш легитимен интерес или защита на легитимните интереси на трето лице:

  • Данни, които могат да бъдат съхранявани с цел защита по граждански дела или за доказване при административни производства и проверки във връзка с дейността на институцията

   

  Получатели или категории получатели на личните Ви данни: Това могат да бъдат:

  Други организации от същия вид (други училища);

  Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование;

  Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи;

  Партньори, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (външни курсове на територията на учебното заведение и др.).

  Предаване на данни на трета държава или на международна институция

  Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция, освен в случай, че такова действие бъде наложено със закон или заповед от страна на висшестоящ орган. В последния случай Вие, в качеството Ви на субект на личните данни/ родител ще бъдете своевременно уведомени.

   

  Срок, за който ще се съхраняват личните данни:

  • ЧСУ „Българско школо“ съхранява Вашите лични данни само  за законоустановения срок, съгласно нормативната уредба. Съхраняваните в електронните платформи лични данни се архивират, съгласно вътрешните им правила за архивиране на данните.
  • До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор;
  • До постигане на целта.

  Вашите права: 

  С оглед на факта, че ние обработваме Ваши лични данни, Вие имате определени права.

  С тях можете да се запознаете подробно в декларацията ни за поверителност, публикувана на нашия интернет сайт https://bgshkolo.com С цел на опазване на Ваши права и свободи, включително правото на неприкосновеност на личния Ви живот, ЧСУ „Българско школо“ е определило длъжностно лице за защита на личните данни.

  За контакт с него можете да се свържете на е-mail: gdpr@overgas.com

  05-18-20
   
  Уважаеми родители,
   
   
   
  Бихме искали да Ви информираме, че вследствие на извънредното положение в България във връзка с разпространението на COVID-19 и възникналата икономическа несигурност, на която са подложени граждани и бизнес, Ръководството на училище „Българско школо“  предприе следните мерки:
   
   
   
  1) Таксата за целогодишна образователна услуга в размер на 9 500 лв. се запазва и няма да бъде увеличена за новата 2020/2021 г.;
   
   
  2) Предвиждат се компенсации от таксите за обучение по време на месеците в социална изолация и дистанционно обучение;
   
   
  3) С цел да добавим повече спокойствие и сигурност в семействата на нашите възпитаници създадохме схема за разсрочено плащане на таксите за новата учебна година. Тя включва плащане на малки вноски с удължен период от време.
   
   
  Искаме да изразим своята благодарност към родителите, които осигуриха устройства, дариха от своето време и ни гласуваха доверие и подкрепа, така че всяко дете в „Българско школо“ да може да учи ефективно от дома си и да има редовна връзка с преподавателите си. Благодарни сме на децата за проявената от тях самостоятелност и отговорност!  Благодарим на целия екип на учебния комплекс за духа, оптимизма и положените усилия и старание да започнем активно дистанционното обучение на учениците от ден 1 на карантината.
  Благодарим Ви, че сме заедно!
   
   
  Collaborating with the competition | Company of Women
  05-18-20

  Уважаеми родители,

  От новата учебна 2020/2021 г. в „Българско школо“ се създава нова математическа паралелка. Възникването й е част от общата ни визия училището да се фокусира върху изграждането на самостоятелни, отговорни, независими деца,  които осъзнават, че обучението е процес, който тече през целия ни живот и не се ограничава до  класната стая, държавните образователни стандарти или учителя, който застава пред теб. Начинът, по който планираме да работим с децата в тази паралелка, е естествено продължение на прогресивните паралелки, с които стартирахме от учебната 2019/2020 година в начален етап и в които насоченото откривателство и холистичният подход са водещи методи за обучение.

  Основната ни задача в тази паралелка е да провокираме изследователския дух на децата с цел да постигнат по-задълбочено разбиране и умения за практическо приложение на материала по математика, предвиден в държавните образователни стандарти за 5 – 7 клас. Също така, използвайки методите на проектно-базираното обучение, ще провокираме и подкрепяме учениците да намират връзките между математиката и другите учебни дисциплини – природни и социални науки, информационни технологии. Ще се набляга и върху уменията на децата да се справят с чисто академични задачи по математика, за да се развие тяхното аналитично и абстрактно мислене, както и за да придобият нужните умения за справяне със стандартизирани тестове (например, НВО).

  Свързано изображение

  Сред основните цели, които си поставяме, са:

  1. Изграждане на трайно любопитство и изследователски умения в областта на математиката
  2. Изграждане на задълбочено и логическо мислене и умения за развиване на абстрактни идеи
  3. Развиване на умения за работа със специализиран софтуер по математика при решаване на задачи
  4. Развиване на умения за справяне с практико-приложни задачи

   

  Повече за метода на обучение

  От 5 клас ще се въведат елементи на конструктивисткия подход на преподаване, който предполага развитието на умения за самостоятелно достигане до новото знание чрез изследване на събития и феномени, което да допълни традиционния класно-урочен подход. Темите ще започнат да се въвеждат на логически части, а не на парче (както е по учебник), за да се обхване голямата идея зад темата, след което ще се задълбочава в отделните подтеми. В часовете ще се интегрират поетапно технологии за по-добро онагледяване на идеи и концепции в математиката, като ще се наблегне на динамични модели. Учебникът, който ще се използва, е с фокус върху приложни задачи, като ще бъдат заимствани практики и от MYP1. Ще бъде осигурено пространство на учениците за самостоятелна работа, по време на която те ще имат възможност да избират нивото на трудност на задачите. Където е възможно, ще използват методите на игровизация с цел развитие на умения за екипна работа.

  Каква е разликата с една стандартна паралелка?

  Целта ни категорично НЕ е да станем поредното математическо училище. Разликата с една стандартна паралелка не е в хорариума часове математика за седмица, а в качествено различен подход при преподаването на математика; не е в обема задачи, а в типа задачи, с които ще провокираме децата. Целта не е избързване и преподаване на по-голям обем учебно съдържание, а по-скоро гъвкавост при използването на знанието, с което се борави в една стандартна паралелка и навлизане в по-голяма дълбочина. Очакваме  децата да работят с по-бързо темпо и да имат интерес и мотивация да се занимават с по-предизвикателни и по-нестандартни задачи.

  Какво би означавало това на практика? 

  В обучението няма да се следва логиката на един единствен учебник. Одобреният от МОН учебник по математика ще бъде само един от източниците на задачи, който ще използваме. Ако попитате детето: “До кой урок сте по математика?”, има голяма вероятност то да не може да Ви посочи конкретна тема в учебника, защото ще търсим представяне на материала по-скоро на логически части, а не на отделни парчета и уроци, както е подреден в настоящите учебници. Разбира се, НВО след 7 клас ще стои в центъра на вниманието ни, но приемаме насериозно заявката на МОН, че дългосрочната посока, в която ще ориентират постепенно външните оценявания, е свързана именно с измерване на комплекс от компетентности, признати като ключови за личностната и професионална реализация на човека: критично мислене, креативност, нестандартно решаване на проблеми и т.н.

  Процедура по прием

  Ако Вие и Вашето дете проявявате интерес то да стане част от новата математическа паралелка в „Българско школо“, представяме на Вашето внимание етапите за кандидатстване:

   

  Ако имате въпроси, може да ни пишете на електронна поща: shkolo@bgshkolo.com

  Ще се радваме да Ви съдействаме и да Ви приветстваме в учебен комплекс „Българско школо“!

   

  ––––––––––––––-

  1 Програмата на международния бакалауреат за 6-10 клас, в която е заложен принципът на изследователското и проектно учене, извеждане на глобални концепции и реално приложение на знанията.

  2 Игровизацията представлява метод, чрез който се въвеждат игрови механики (game mechanics) в организацията на учебния процес. Предимствата са, че по този начин децата усвояват новия материал по един по-неангажиращ и забавен начин.

  04-16-20

  Щастливи сме да ви съобщим, приятели, че децата от Школата по творческо мислене и писане към ЧСУ „Българско школо“ с ръководител Вяра Николова се представиха отново много силно в Международния конкурс „Младежи и поезия“ – Триуджо, Италия.

  Отличени сме за трети път с Първо място в категория „Училища“ в конкуренция с около 650 творби на деца от цял свят. Имаме и две индивидуални награди за стиховете на: Юлияна Димитрова от 5-б клас и Йоан-Михаил Христов от 6-а клас!

  Преводът на италиански на поезията, участвала в конкурса, е дело на нашите партньори – класа на г-жа Жанет Борлакова, преподавател по италиански език в 105 СУ „Атанас Далчев“, София!

  Поздравяваме ви по този повод със стихотворението „Пластмасовите хора“, което е плод на колективен творчески труд от страна на част от нашите възпитаници в Школата.

  Пластмасовите хора

  Пластмасови бутилки, столове от пластмаса,
  пластмасови сламки… Пластмасови хора?!
  За еднократна употреба… И Земята се задъхва
  от страшното им безразличие, интригите
  и фалша на усмивките, от пластмасовите им очи.
  Как да се спасим от тях?
  И как да ги познаем?
  Спешно ни трябват:
  детектор за пластмаса,
  система за рециклиране
  и чудо,
  за да ги пресътворим,
  като ги докоснем със своето сърце.

  *Автори:
  Белослава Петкова – 12 г.
  Ева Пешева – 10 г.
  Ели Ангелова – 11 г.
  Карина Велинова – 12 г.
  Моника Живкова – 10 г.
  Никол Пейчева – 12 г.
  Рая Палева – 11 г.
  Рая Петрова – 12 г.
  Цветомир Денчев – 10 г.

  Нека сърцата ни са пълни с поезия!

  Благодарим, деца!

  04-13-20

  Здравейте, имате ли планове за вечеря? Нещо ни подсказва, че част от вас ще хапват вкусна и майсторски сътворена пица, каквато нашият възпитаник Борил Георгиев ексклузивно приготви в своя кулинарен видео мастърклас пред част от съучениците си петокласници в рамките на нашата ваканционна онлайн програма.

  Дистанционният курс включваше приготвянето на два вида пица – класическа италианска с доматен сос и моцарела и една по желание на учениците, които присъстваха в часа, за да научат тайната рецепта, с която дори ние не разполагаме. Ето защо предстои да сме на линия за всички видео презентации от ученици и родители.

  И все пак леко вдигаме завесата – който е посетил този виртуален кръжок, знае, че тестото е хубаво да втаса поне ден предварително, така че – седмицата е пред нас и обещава вкусни домашни авантюри с намигване към Ботуша.

  Очаквайте още включвания от „Българско школо“ в своя Facebook и бъдете здрави, усмихнати и творчески настроени към живота у дома!

  Апетитна ваканция и доскоро!

  Image may contain: 1 person, indoor and food

  Image may contain: food

  04-06-20

  Хей, здравейте в началото на новата седмица! Дойде моментът да се споделим, че 77 възпитаници на „Българско школо“ от втори до шести клас се явиха на международната олимпиада по английски език
  Hippo (Hippo English Language Olympiad). За никого не е изненада, че имаме деца с пълен брой точки и при трите компонента: четене, слушане и употреба на езика!!!

  Поздравяваме всички за участието и успешното представяне и пожелаваме успех на учениците с най-високи резултати, които се класираха на втори кръг, а именно: второкласниците Елеонор Царева и Максим Димитров, третокласниците Стефани Анастасова и Николай Ненов, Моника Живкова, която е в четвърти клас, както и петокласниците Лора Маринова, Константин Николов, Спасена Николова, Радост Крумова и Дара Арищиева!

  Все още не е ясно кога ще се проведе вторият кръг, заради извънредното положение, но нека пожелаем успех, кураж и любов към предмета на нашите олимпийци!

  Хубава седмица на всички и доскоро!

  Image may contain: sky, cloud and outdoor