• Календар

  Няма предстоящи събития за момента.

 • 06-29-22

  Мария Сендова е директор на частна детска градина „Слънчево зайче“, част от учебен комплекс „Българско школо“. 

  Детската градина е съвременна институция за предучилищно образование с целодневна организация на работа за деца от 3 до 7 години, а капацитетът ѝ е 116 деца. Екипът следва принципите на Монтесори педагогиката, като изгражда среда, в която подкрепя децата да бъдат самостоятелни, да общуват пълноценно и да развиват своето вродено любопитство към света. Учителите предоставят възможност на децата да учат чрез творчество и откривателство. 

  От деня, в който Мария прекрачва прага на градината за първи път, до днес са изминали малко повече от 3 години. Срещаме се с Мария, за да ни разкаже повече за принципите на Монтесори педагогиката, както и за възможностите, които предоставя учебното заведение към момента.

  Мария, преди три години, в първите месеци, когато пое поста на заместник-директор, сподели, че мечтаеш ти и екипът на градината да изградите общност, в която всички да се чувстват подкрепени и сигурни. Успяхте ли да направите крачки към реализирането на тази мечта?

  Да, все още нося много ярък спомен за първите визионерски срещи, които осъществихме със семействата от градината. Тогава мечтаехме за това каква среда искаме да изградим и какви са ключовите умения и нагласи, които е важно да развиваме у децата. Давам си сметка, че извървяхме много дълъг път. Вече имаме две Монтесори групи за деца от 3 до 6-годишна възраст и се подготвяме през септември да отворим трета. Имаме и два предучилищни класа в градината, в които децата също работят, учат и се развиват в Монтесори среда. В основата бяха силното доверие и подкрепа, които семействата ни гласуваха в периода на преход, и ясната визия, която имахме за това накъде искаме да развиваме градината. 

  Днес, когато наблюдавам групите в градината, все още виждам много неща, които трябва да подобряваме. Това, което ми дава увереност, че се движим в правилната посока, са всекидневните примери за самостоятелност на децата, вниманието, с което подхождат към отговорностите си в групата, грижата, която проявяват едни към други и към средата. Много възрастни има какво да научат от тригодишните деца, с които имам щастието да общувам в градината, за нагласата, че от мен самия зависи какво ще се случи с мен, с малката ми общност и със света, в който живея.

   

   

  Голямата промяна, която предприехте, беше свързана с Монтесори педагогиката и създаването на две Монтесори групи, като предстои да откриете трета. Какво е предимството на тази методика на обучение спрямо традиционните методики, които се използват в градината?

  Да, през следващата година отваряме още една Монтесори група за деца от 3 до 6-годишна възраст. Така в градината ще имаме вече три Монтесори групи и два предучилищни класа за деца между 6 и 7-годишна възраст, в които отново следваме принципите на Монтесори педагогиката.

  Трудно ми е да кажа, че Монтесори подходът е най-добрият или универсален за всички деца и семейства. Това обаче, с което той ни спечели, е огромното уважение към личността на детето. Личност, която изгражда себе си и върши най-важната работа за това да създаде възрастния, който ще променя света. В тази среда един от основните принципи е свободата. Свободният избор, поставен в много ясни граници, които дават на детето сигурност, структура и ред. В Монтесори средата много държим на реда и той е основен елемент в ежедневието на децата – ред в пространството, ред във времето и ред в отношенията. Децата знаят, че всеки предмет в Монтесори стаята има свое определено място. Децата се грижат да върнат материалите, които използват, на правилното място и в първоначалния им вид, за да бъдат готови за ползване от следващото дете. Редът във времето пък създава сигурност и предвидимост за децата кое след кое следва. Редът във взаимоотношенията също играе много важна роля. Всички правила, които важат за децата, важат и за възрастните, отнасяме се с уважение и разбиране помежду си и нашите най-малки членове в общността стават преки свидетели на това. Вярваме, че този ред във всичко, което заобикаля децата, им помага да изграждат ред в мислите си. 

  Друг важен принцип в Монтесори средата е възможността за движение. Децата може да изберат къде да работят – на маса или на килим, може да се движат в процеса на работа (стига да не пречат на работния процес и да не нарушават работните пространства на останалите деца), да следват естествените нужди на своето тяло. Противно на очакванията на мнозина, това създава истински мир и спокойствие в стаята.

  Съществена характеристика на Монтесори групите в градината е и това, че децата в тях са на различна възраст – от 3 до 6 години. В тези смесени групи по-малките се вдъхновяват от по-големите, а те от своя страна имат възможност да поемат предизвикателни отговорности, да помагат на по-малките и да ги учат на неща, в които вече се чувстват уверени. Най-ценната промяна, която наблюдаваме при тази организация на групите, е, че намалява съревнованието между децата. За тях става много естествено, че едни деца в групата могат едно, а други – друго. Става естествено в едни ситуации те да са децата, които помагат, а в други – да бъдат онези, на които други деца помагат. Излизаме от стереотипа на нашата образователна система, според който основен измерител за успех е „да бъдеш първи“. В Монтесори класната стая не е важно колко бързо ще направиш нещо, а колко ще се задълбочиш в него, колко време ще го упражняваш съсредоточено и когато го овладееш,  можеш ли да научиш и някой друг. 

   

  Мария, разкажи ни с какви предизвикателства се сблъскваш като директор? 

  Първото голямо предизвикателство още през 2020, когато се наложи пълното затваряне, се оказа доста шоково за цялото общество. Не бяхме готови за тази стъпка тогава, но видяхме, че именно това ни сплоти и помогна на екипа да израсне, дадохме си отговорите защо сме част от тази общност. Убедихме се, че точно в тези моменти детската градина спира да бъде една услуга, за която две страни са се съгласили, а е общността, в която малки личности израстват и всички възрастни сме отговорни да вземем решенията, които помагат на тези малки хора. Използвам възможността и искам да благодаря на родителите, че ни се довериха в толкова трудни моменти за всяко едно от семействата, останахме заедно и сега имаме възможност да берем плодовете на този път, който изминахме. Това е на практика третата година, в която от градината ще излязат дечицата, чиито семейства ни се довериха в първите години на промяната. Това са семейства, които бяха с нас през целия път на промяна, въпреки че тази промяна носеше и много несигурност. Благодарим им от сърце!

  Разбираме, че учебната 2022–2023 година ще бъде първата година, в която няма да имаме класически предучилищни класове, а само т. нар. прогресивни класове. Разкажи ни малко повече за тях и за ключовите умения и нагласи, върху които работим при тази възрастова група?

  В предучилищните класове отново следваме принципите на Монтесори педагогиката, но децата вече са на една възраст (последната 4-та възрастова група – между 6 и 7 години). Стаите са подредени на кътове от различните области на познанието – математика, български език, околен свят. Децата имат избор в учебния процес да работят по кътове, но в същото време те имат много ясна рамка, която им помага да изграждат тези ключови умения за учене. 

  Още от детската градина и в предучилищните класове работим за самостоятелността на децата и първи стъпки в придобиването на умения за учене. В предучилищните класове децата имат свои дневници с индивидуални планове за седмицата. Те свикват да отбелязват по кои задачи работят, как работят, да минават със своите учители през осмисляне на това, за което са отделили най-много време, какво им е било най-трудно, кое е било най-интересно и заедно с учителя да направят учебния план за следващата седмица – всяко дете да работи по това, което му е било най-интересно, или да получи подкрепа за задачите, в които е срещнало повече трудности. За нас е важно децата да са включени в тази дейност и да усещат, че те са активната част в учебния процес. Децата да разберат, че учиш не само от учителя, учиш от средата, от своите връстници, от книгите около теб и от теб самия зависи да вземеш максималното. Всички възрастни сме там, учителите са там, за да посяваме семенцата на любопитството, които децата поглъщат с отворени обятия и често ни изненадват. Нашата основна задача е да задълбочим техните интересни въпроси, да ги подкрепим в процеса на  изследване.

  В предучилищните класове целенасочено работим и за развиването на социално-емоционални умения. Стараем се да разширяваме речника на емоциите на децата, за да могат да назовават собствените си емоции, да ги разпознават, да търсят градивни начини за изразяването им. Всяка седмица децата имат час по емоции с нашия психолог, в които разиграват различни трудни ситуации и заедно търсят градивни решения. 

  Друго ключово умение, върху което работим, е умението за работата в екип. Децата имат изследователски часове следобед, в които работят по големи дългосрочни проекти. Наричаме ги мисии и в тези мисии те работят в различни екипи, имат предизвикателства и минават през етапите на почти всяка групова задача – генерират идеи, след това избират една, върху която да се фокусират, създават общ продукт, който да представят на останалите, и накрая получават идеи как биха могли да доразвият творението си. 

  Последното много важно умение, на което наблягаме в предучилищните класове, е умението за адаптация в нова среда. Затова често поставяме децата в непознати ситуации. Помагаме им да минат през осмислянето на това „как се подготвям за нещо, което никога не съм правил, как се подготвям за посещение на ново място, на което не знам какви са правилата“.

  Сподели как протичат заниманията за децата от прогресивните паралелки?

  В цялата култура на градината ясно е заложен принципът за свобода в граници. Всеки в нашата общност, от най-малкия до най-големия, има право на избор и това е обвързано със съответните отговорности, които всеки от нас с радост поема.

  Всеки ден започва със сутрешно кръгче, на което децата имат различни ритуали за поздрав и настройка за деня. Това е и времето, в което децата планират върху какво ще работят през деня и какви отговорности ще поемат. Следва сутрешен академичен цикъл от около 2 часа и 30 минути, в който децата свободно могат да избират занимания от различните академични области, съобразени със седмичния им план. Тази възможност за избор им дава мотивацията да работят върху нещо, което са избрали сами. Това им помага и да започнат да изграждат умения за планиране. Да разберат, че ако днес са отделили повече време в академичния цикъл за работа с материалите по български език, на следващия ден трябва да преминат към задачите по математика, иначе няма да могат да изпълнят целите си по математика за седмицата. Може да избереш с какво да работиш, но не може да избереш да не работиш. В следобедните часове е изследователската програма, като денят приключва с творческите и спортните занимания.

  ***

  Ако се интересувате от допълнителна информация за прием в детската градина, може да се запознаете с възможностите за записване ТУК.

  05-27-22

  Интервю с доц. Евгения Сендова

  Изследователският подход в преподаването и ученето е приоритет на ЧСУ „Българско школо“ и прилагаме различни стратегии за осъществяването му. Училището е със статут на иновативно, по-точно ‒ с проект в областта на изследователската математика и вече трета година предлага прием в математическа паралелка, която е основана на този подход. Участваме активно и в различни събития, като кампанията STEM Discovery на проекта Scientix.

  Точно месецът на откривателството на Scientix ни даде възможност да покажем изследователския подход в математиката на по-широка аудитория с помощта на доц. Евгения Сендова. Разпространението на подхода е нейна лична мисия и силно ни подкрепя с обучения за екипа заедно с проф. Тони Чехларова – координатор на Scientix от страна на националната контактна точка ИМИ-БАН. В рамките на кампанията, в партньорство с Цветелин Андреев – предприемач, съдружник в софтуерна компания и учител по математика и информатика, Евгения Сендова проведе серия от демонстрационни уроци с много вдъхновяващи стратегии за преподаване. Учениците имаха възможност да изследват двоичния код с ритъм под съпровод на кавал, да открият връзки между въртенето на земята и описването на окръжност при движение на виртуален робот-костенурка, както и да забележат природни зависимости, изследвайки снежинки и папрати.

  Радваме се, че с това интервю може да разкрием повече за изследователския подход през очите на доц. Евгения Сендова.

  Доц. Сендова е асоцииран член на Института по математика и информатика при БАН

  Доц. Сендова е асоцииран член на Института по математика и информатика при БАН, член на Съюза на математиците в България, преподавател и учител, сътрудник към Проблемната група по образованието към БАН и МОН (1984-1990); от 1997 – тютор към програмата Research Science Institute (RSI) за ученици с изявени способности в областта на математиката, информатиката и природните науки, организирана от Center for Excellence in Education, съвместно с Massachusetts Institute of Technology, САЩ.

  Доц. Сендова, какво представлява изследователският подход в математиката?

  Терминът „изследователски подход“ е въведен от акад. Петър Кендеров, по повод редица европейски образователни проекти, в които нашият институт по математика и информатика е участвал и в които ключовата дума е „Inquiry-Based Learning“ – учене, основано на изследване. Същината на „изследователския подход“ е децата да издигат хипотези и изследвайки различни ситуации, да могат да ги потвърдят или отхвърлят. В природните науки винаги сме имали лаборатории, в които децата посредством експерименти да създават и проверяват хипотези, но „лабораторен“ стил на работа не бе възможен в математиката преди появата на компютрите. Именно с помощта на компютрите бяха създадени среди от тип „математическа лаборатория“, в които децата „да играят“ с математически обекти и да изследват свойствата на дадена геометрична конструкция.

  изследователски подход

  В България компютърът бе въведен като изследователска среда през 1984 г. във водената от акад. Сендов „Проблемна група по образованието“. Шегата беше, че е „проблемна група“, понеже създаваме повече проблеми, отколкото решаваме. Там въведохме работата с компютър още в пети клас. Бе създадена и „Система планиметрия“, а по-късно американски учени ни помогнаха да я прекръстим на „Геомландия“ – страната, в която децата учат и изследват геометрията по толкова естествен начин, по какъвто и родния си език. В тези часове децата казваха: „Е-е-ей, видяхте ли теоремата на Иван!“, „Чухте ли задачата на Светла?“. Предпочитаха да доказват не теоремите на известни математици, а на някой техен съученик.

  Ако направим разлика между час по математика, воден по учебника, и такъв, воден посредством „изследователски подход“, каква ще бъде тя?

  Разликата ще бъде като от роман на Агата Кристи – дава ни подсказки, но докрай ни държи под напрежение, за да се чудим кой е убиецът. Ако сме достатъчно умни, можем и да се досетим, но в повечето случаи разбираме за него в самия край, с логически доводи защо е така. Ако използваме този пример за паралел в математиката, то ще значи, че ако заръчам на ученика да докаже определено свойство, аз му казвам кой е убиецът на първата страница от книгата. Така ще убия тръпката от това сам да разбере кой е убиецът (в нашия случай – да открие въпросното свойство). Математиката е откриването на закономерности в заобикалящия ни свят. Необходимо е да стимулираме децата сами да изследват.

  Зависим ли е този подход към математиката от използването на компютър и по-конкретно – от специфичен софтуер?

  Не, но много улеснява. Динамичният софтуер можем да онагледим със следния пример: Построяваме квадрат по зададени координати на върховете. Когато мръдна дадена точка, получената фигурата вече не е квадрат. В моята конструкция не съм отразила свойството на квадрата, че ъглите са прави и страните са равни. Да открием свойство, да формулираме хипотеза, да я проверим (все елементи от изследователския подход) е нещо обичайно в една математическа лаборатория. Когато движим един обект в дадена динамична конструкция, елементите, които зависят от него, се изменят така, че да се запази въпросната зависимост. Децата трябва да открият сами свойства и зависимости в дадена конструкция (понякога повече, отколкото авторът на задачата е имал предвид). Абстрактни обекти и идеи се материализират, защото учениците могат „да докоснат“ обектите. За децата е по-естествен индуктивният подход – да експериментират, да изследват повече частни случаи, да формулират хипотеза за общия случай и в крайна сметка да я докажат или отхвърлят.

  Това ли е причината да правите толкова много връзки между математиката, музиката, ритъма, езика, кодиране чрез Брайл, природни обекти като снежинки, папрати и моделирането им с компютър?

  Много съвременни открия са направени от хора, които са забелязали неочаквани връзки между явления от наглед отдалечени области от живота. Децата имат определено знание, но не си дават сметка за него. Когато направят неочаквана за себе си връзка, това за тях е откритие. Интересно наблюдение, което съм споделяла с колеги – и учители, и хора, с които разработваме софтуер и имаме опит в работата с деца и учители, е, че за жалост в традиционното образование се опитваме да предадем много информация и знания, но за много кратко време, без децата да имат шанса да го осмислят, да видят красотата в целия процес и да му се зарадват. Караме ги да помнят и възпроизвеждат информация, а не ги насърчаваме достатъчно да откриват нови за себе си неща и дори „да се тюхкат“, че Архимед ги е изпреварил (както чух от едно дете по време на Европейската нощ на учените).

  математиката, музиката, ритъм

  А по отношение на езика в „Проблемната група по образованието“ имахме предмет, чието име беше „Език и математика“, като той е уникален по рода си в световен мащаб. Този предмет разглеждаше три типа езици: естествени (български, английски, руски), формални (химия, физика, математика) и Лого – не само формален, но и изпълним от компютъра език. Децата можеха веднага да получават обратна връзка за грешните си разсъждения и гордо да ги поправят. В свидетелствата им пишеше, че могат да редактират! Именно откриването и редактирането на грешки се счита от изявени в световен мащаб специалисти като най-важният образователен принцип на 20-и век.

  Много често поемаме по традиционния път, защото той ни води до резултати – влизане в желания университет или училище. Изследователският подход на преподаване ще ни доведе ли до същия резултат?

  Въпросът е дали говорим за непосредствени цели. В училище има традиционно измерване на знанието, което е доста несъвършено. Истината се крие в разумното оценяване. Има неща, които могат да бъдат оценени с тестове, но по-важните ‒ не. Зависи кога и как се прави оценяването. Ако попитате учениците непосредствено след изпитването върху материала, ще ви кажат едно, ако ги питате след година, може би няма да успеят да решат задачите. Ако ги запитате след двадесет години – какво ще е останало от знанията, от чувствата им, от впечатленията от учителя, отношението към науката?

  Реакцията на децата, обучавани традиционно, при среща със задача на изпит, която не са срещали, е: „Такива задачи не сме решавали“. В дългосрочен план изследователският подход култивира у учениците умението да атакуват без притеснение проблеми, с които не са се сблъсквали.

  На какво искате да научите децата посредством изследователския подход?

  Както каза един Ваш ученик: „По някой път най-интересните открития се появяват от неволни грешки.“ Споделям неговото мнение. Трябва да тренираме децата да са винаги нащрек и да се оглеждат за щастливите случайности, чрез които могат да стигнат до нещо интересно в своите истински търсения. Във всяка мисловна дейност човек започва от някакво начално ниво и начални условия. В процеса към някаква дефинирана цел вижда колко е близко, в кой момент може да преформулира целта си, да пренапише плана си, а може и да тръгне по друг път, защото по пътя се е открила по-интересна идея. Резултатът трябва да е удоволствието от целия процес на търсене, временни несполуки, идеи за преодоляването им и радостта от един краен продукт, достоен за представяне!

  Това е истинската награда, а не материален подарък, който някои родители обещават на децата си за всяка получена шестица… Човек трябва да е щастлив от това, което прави в живота си, независимо какво е то. Нобеловият лауреат по физика Волфганг Кетерле казваше на учениците, с които съм работила през годините: „Деца, каквото и да правите – правете го с любов и страст!“.

  Нещо важно, на което също учим децата, е да могат да представят продукт, който да споделят въздействащо на аудитория. Умението не е само в това да генерират нови идеи и да създават, да доказват нови теореми, а и да се интересуват колко хора могат да вдъхновят с дейността си. Големите майстори на науката са и нейни комуникатори. Според теорията на конструкционизма ученикът е не само строител на знанието си, но в резултат от дейността си създава продукт, който да споделя с аудитория.

  учим децата

  Изследователският подход в математиката е Ваша лична мисия – искате да вдъхновите повече учители да го използват. Как се подготвят учителите, които ще преподават математика с изследователски подход?

  Подготовката трябва да започне още от университета. За съжаление модернизацията често пъти се ограничава до включване на мултимедия. Колкото и да сме горди от това, което сме научили и направили, трябва да имаме търпение да чуваме децата. Тяхната обратна връзка е важна. Така ще може да ги насочим в правилната посока. Добрият учител е майстор в процеса на ученето. Той показва как самият той се учи, как търси отговора. В много от случаите учителят няма да знае отговорите, но ще бъде майстор в търсенето на отговора, а учениците ще чиракуват в този процес. Голямата радост в живота ми е да споделям това, което съм научила, а учителите и децата, с които работя, да ме провокират с въпроси, с които и те, и аз да научим още нови неща.

  04-29-22

  Знаете ли, че Боян Слат на 16 години измисля система за пречистване на океаните и сега е собственик на огромна компания, която се грижи за чистотата на света? Чували ли сте за сестрите Мелати и Изабел Уийсен от Бали, които са „преобърнали“ острова, за да постигнат забрана на найлоновите торбички? А, че Феликс Финкбайнер от Германия едва 9-годишен основава движението “Засади за планетата” и от 2007 година досега заедно със своите последователи са увеличили белия дроб на планетата с 1 милион дървета? Да, тези проекти са стартирали още докато техните основатели са били в училище! И да, училището може да бъде точно този въздух, в който учениците да разтварят широко крилата на мечтите си и да се учат как да сбъднат най-дръзките си представи.

  Затова избрахме профилът на гимназията на ЧСУ “Българско школо” да е предприемачество с разширено изучаване на чужди езици. “Искаме нашите ученици да са мислещи, любопитни, отворени към новото, готови да проучват в дълбочина, да комбинират знанията си от различни дисциплини, за да могат да стигат до смели идеи за промяна и да могат да ги претворяват в полезни за себе си и общността решения и действия – споделя директорът на училището Даниела Тодорова. – Това е цялостната политика и визия на училището, а в помощ идва и програмата MYP на Международния бакалауреат*, по която училището работи пилотно вече една година.”

  Предприемачеството се учи в действие. Училището редовно стимулира опитите на учениците си да реализират важни за тях инициативи: кампании за повишаване на осъзнатостта към хората със синдрома на Даун, набиране на средства за благотворителност, организиране на спортен клуб и още много други. Миналата година наши ученици спечелиха 3-то място в престижното състезание на Британската асоциация за международно образование – конкурс, който стимулира търсенето на решения за еко опаковки. Целта е учениците ни да развиват усет към проблемите около тях, да се ангажират с важни каузи и да придобият самочувствие на предприемачи, които могат да предложат работещи решения на реални проблеми.

  В тази посока е и проектът, на който поставихме основите тази година в 7. клас. Целта е учениците да се обвържат с кауза за промяна, която е в полза за цялата училищна общност и да работят за нея през ролята на предприемачи. И то в контекста на собственото ни училище. Това е начин да повишим личната им отговорност и ангажираност, а и да ги подкрепим с полезни нагласи точно в тази нелесна година, в която им предстоят много избори и им е необходим много силен фокус, за да постигнат целите си. “ Искахме да обърнат погледа си към онези проблеми, които ги заобикалят, които често дори не забелязват, но имат отношение към добруването на цялата общност и към цялостното преживявания в училище. Искахме да повярват, че от тях зависи промяната и си струва да се ангажират, да видят проблема през гледните точки на всички засегнати, да помислят за решения и да ги осъществят” – обяснява учителят, водещ проекта.

  Работата по избрания проблем извежда на преден план потребността учениците да развият още куп умения – да планират, да проучат и обобщят нужната информация, да планират среща за интервю, да управляват времето си, да мислят “извън кутията” – креативно и нестандартно, да аргументират тезите си, да презентират… Отделя се специално време в проекта, за да може чрез различни активности тези умения да се изследват в защитена среда чрез преживяване и опит, а след това да ги приложат осъзнато в процесите, които водят сами.

  Учениците правят много важни открития, когато погледнат към проблемите с очите на предприемачи. Зад различни проблеми може да стои една и съща причина. Всеки проблем може да се възприеме по различен начин от различните хора. Може да има работещо решение, но то зависи от мотивацията и нагласите на хората, които трябва да го осъществят. За да убедиш другите, трябва да презентираш убедително и аргументирано. Да се подготвиш да презентираш пред заинтересована от решенията ти аудитория, е отговорно и със сигурност различно от това да презентираш за оценка в позната среда. От мен наистина зависи – ако аз забележа проблема, ако аз видя възможността, аз мога да постигна промяна.

  Като краен резултат от положените усилия ще се реализират много и интересни решения: ще има проект за промяна на униформите, нови начини да се отговори на различните предпочитания и потребности в храненето, решения за споделяне на игровите пространства между ученици от различни възрасти, мерки за повишаване на ангажираността на учениците в онлайн часовете, кампания за повишаване на отговорността към общите пространства…

  А удовлетворението сам да постигнеш промяна и да видиш идеята си реализирана, изгражда самочувствие и увереност, които те карат да мечтаеш за още…

  ___________________________
  * ЧСУ “Българско школо” е със статут на кандидат за MYP на IB. Само училища, оторизирани от Организацията на Международния бакалауреат (IB Organization), могат да предлагат някоя от нейните четири академични програми: Програмата за началните години (PYP), Програмата за междинните години (MYP), Дипломната програма (DP) или Кариерната програма (CP). Статусът на кандидат не гарантира, че училището ще получи оторизация.
  За допълнителна информация относно IB и нейните програми посетете www.ibo.org.

  01-26-22

  Отваряме вратите си за родители, които търсят подходящото училище за своите деца!
  На 12 февруари от 10 и от 13 часа, както и на 26 февруари от 10 часа организираме дни на отворените врати за предучилищен клас в учебен комплекс „Българско школо“. Ако желаете да се запознаете с екипа и да научите повече за учебната програма и принципите, които следваме, молим да се регистрирате за събитието.

  Отворени врати за Предучилищен клас: 12.02 (събота) и 26.02 (събота)
  Заявете участие: Регистрационна форма

  На 19 февруари и на 12 март ще се срещнем с кандидатите за предучилищен клас. В двата приемни дни каним кандидатите за предучилищен клас и техните родители. Имате възможност да заявите присъствието си и само за приемния ден, в случай че нямате възможност да се срещнем в дните на отворените врати. Приемният ден е с продължителност два часа и започва с обща задача за родители и деца. Ще бъдете заедно с още няколко семейства в класната стая в рамките на половин час. След това ще оставите детето в класната стая, заедно с други деца и педагози за още час и половина.

  Формуляр за ПРИЕМ в предучилищен клас

  Семействата, попълнили формуляра за кандидатстване, ще получат допълнителна информация за приема и детайли за дните на срещите ни. Заявлението не Ви обвързва със записване и не запазва място за детето в учебното заведение.

   

  Детската градина към учебен комплекс „Българско школо“ е съвременна институция за предучилищно образование с целодневна организация на работа за деца от 3 до 7 години. Тук следваме принципите на Монтесори педагогиката като изграждаме среда, в която подкрепяме децата да бъдат самостоятелни, да общуват пълноценно и да развиват своето вродено любопитство към света. Учебната програма покрива всички държавни образователни изисквания като дава възможност на децата да учат през творчество и откривателство. Към основната програма е включено ежедневно обучение по английски език, народни танци, музика, водна гимнастика, както и широк спектър от допълнителни дейности по избор.
  Капацитетът на детската градина е 120 деца. На постоянно разположение са квалифицирано медицинско лице и психолог.

  01-13-22

  Ученици от 5 до 7 клас на ЧСУ „Българско школо“ се включиха в конкурс за детска рисунка на София Тех Парк на тема „Технологии и бъдеще“. Инициативата на научно-технологичния парк цели да ангажира младите хора към темата за иновациите, технологиите и тяхната значимост за ежедневието на хората. Това е първият от серия конкурси, които София Тех Парк ще организира в партньорство с различни образователни институции в страната, като мисията е децата и младите хора да бъдат провокирани да изследват и да научат повече за ролята на иновациите, начина, по който се създават и работят технологиите, които ни заобикалят, за ролята на науката и изследователите за научно-технологичното развитие на света и човечеството. Образованието и насоченото обучение в областта на природните науки и ИКТ е сред приоритетите в дейността на София Тех Парк и интерактивния център за наука и технологии към научно-технологичния парк ТехноМеджикЛенд.

  Детските рисунки ще бъдат оценени от жури, в което ще участват представители на училището, преподаватели по изобразително изкуство, представители на София Тех Парк и Националната художествена академия.

  Авторите на най-добрите 10 рисунки ще получат награди – 6 месечна карта за неограничен брой безплатни посещения в интерактивния център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“.

  Наградите на победителите ще бъдат връчени на официална церемония в София Тех Парк в края на месец януари. Отличените рисунки ще бъдат представени в изложба, която ще се позиционира в сграда Инкубатор на научно-технологичния парк.

  ЧСУ „Българско школо” е образователна институция, в чиято програма е заложен акцент в обучението в STEM ((Science – Technology – Enginеering – Mathematics). През 2021 година отбор от училището спечили престижното трето място в международното STEM състезание на тема „Преопаковай, за да съхраним нашия свят“, в което участваха представители на над 40 държави. Целите на училището са изграждане на свободомислещи, отговорни и способни млади личности, които с помощта на придобитите в училището знания, умения и нагласи да бъдат по-успешни в своята жизнена реализация. Училището е създадено през 2002 г. В момента негови възпитаници са над 400 ученици. В методите на преподаване са застъпени съвременни подходи и технологии, съобразени с новите образователни потребности и начини на възприятие на подрастващото поколение. От настоящата учебна година „Българско школо“ е одобрено за иновативно училище с проект в областта на изследователската математика, което му дава възможност да прави промени в учебните си програми, за да стимулира развитието на младежите.

  12-20-21

  Скъпи приятели,

  Този декември в „Българско школо“ две благородни инициативи развълнуваха сърцата в нашата сплотена общност.

  С изключителен заряд учениците от втори клас се включиха в акцията на църковния храм „Рождество Христово“ в кв. Младост 3, която събира коледни подаръци за деца между 0 и 18 години, които са в неравностойно положение.

  Малките ни възпитаници се разходиха пеша от училището до църквата с огромното си желание да дарят радост в навечерието на християнския празник Рождество Христово. Там те бяха посрещнати от организраторите, които разпределяха и опаковаха поименно и с адреси събраните подаръци.

  Децата бяха невероятно ентусиазирани и се включиха като елфи помощници с голямо желание, като същевременно се научиха да подгъват внимателно опаковъчната хартия, да преценяват обема на подаръка, да подлепват и да слагат етикети с имената на детето и неговата майка.

  Междувременно второкласниците задаваха въпроси за различното в живота на децата с аутизъм или с Даун и разбраха, че за да се чувстваш щастлив, е необходимо просто с цялото си сърце да направиш нещо добро за някой друг – да дариш щастие!

  Втората инициатива, в която наши ученици се включиха, подкрепя финансирането на строежа на новата сграда на Карин дом – фондация, която 25 години работи за приобщаването и социалната рехабилитация на деца със специални нужди и техните семейства. Средствата от красивите ръчно изработени в „Българско школо“ картички за Коледа ще помогнат на практика, но покрай това творчество нашите ученици ще обсъждат така важната социална тема за разнообразието в обществото ни като ценност и за промяната на стереотипните нагласи спрямо хората с увреждания.

  Светли празници!

  10-28-21

  Отново сме в ситуация на онлайн обучение за неопределен период от време. Повечето ученици се радват, че са в училище и могат да учат и общуват на живо, което сега ще им липсва. Има и такива, които с радост чакат ново дистанционно обучение, защото го свързват с повече свобода и по-лек дневен режим. Общо за всички, обаче е усещането за неяснота, несигурност, досада и умора от продължителната необичайна ситуация. Дори и феновете на дистанционното обучение срещат трудности в тази ситуация, например с организирането на дневния си режим. Това води до нестабилност в мотивацията на много от децата, а някои дори започват да си задават въпроса какъв е смисълът на училището.

  На всички ни се иска децата да са спокойни, щастливи и мотивирани. Какво можем да направим така, че да ги подкрепим в тази ситуация? Как да реагираме, когато имат трудности?

  Когато детето сподели, че нещо го тревожи или разстройва, или пък забележим, че не е в настроение, често автоматичната ни реакция е да кажем нещо като – “Е, хайде, не бъди тъжен/тъжна” или “Нали поне не трябва да пътуваме всяка сутрин” или “Стига си гледал/а толкова негативно на нещата, усмихни се”. Всички тези реплики са в опит да окуражим и разведрим децата, но често могат да имат обратния ефект. Реално посланието, което чува детето е, че не е приемливо да се чувства така, както се чувства, че ако му е трудно, нещо не е наред с него и евентуално, че споделяйки чувствата си е в тежест на околните. Това може да добави чувства на срам и неадекватност към всичко друго, което детето е изпитвало дотогава.

  Вместо това можем да приложим емпатичното слушане, също наричано емоционален коучинг. Целта на този метод е да се позволи на детето да изрази емоциите и преживяванията си, като те се приемат такива каквито са. Ако детето не успява да се изрази с думи, може да му предложим да нарисува или да изрази с тялото си как се чувства. Може да задаваме уточняващи въпроси, за да помогнем на детето възможно най-ясно и пълно да формулира емоциите си. Понякога е достатъчно само да повторим казаното от детето, за да се усети то изслушано и да продължи да споделя. Този процес сам по себе си подпомага емоционалната регулация, тъй като дава на детето механизъм да приеме емоцията и постепенно да я обвърже с думи и логически концепции. Когато емоцията се назове и приеме, тя постепенно се “отдръпва” и ни позволява да достигнем и другите си когнитивни ресурси.

  Следващият етап е да се въздържим от конкретни предложения, а да водим детето към това да намери свое решение с въпроси като: Какво би могъл да направиш в тази ситуация? Какво си правил, когато си срещал подобна ситуация преди? Какво би посъветвал приятел, ако дойде при теб с такъв проблем? Ако опиташ тази стратегия, какво ще се случи според теб? Помагаме на детето да изследва ситуацията в безопасна среда и да се усети компетентно да се справи с трудността. Насочваме го към това какви умения е нужно да развие, за да се справи със ситуацията.

  Мотивацията и желанието за учене не са нещо, което има нужда да се развива в децата – те ги носят автентично вътре в себе си и те ще ги водят през целия им живот. Възможно е обаче, да се появят бариери пред проявяването им, ако детето изпитва трудности, с които не знае как да се справи. Нашата роля е да водим децата, преминавайки през тези трудности, като им помагаме да се чувстват силни, уверени и самостоятелни в преодоляването на трудните моменти.

  Примерен разговор

  Д: Оф, пак трябва да влизам в тъп онлайн час…

  Р: Не говори така, трябва да проявяваш уважение към училището!

  Изводи на детето:  1. Никой не ме разбира 2. На нашите им е все едно как се чувствам 3. Трябва да си мълча и да изтрая тази гадост да приключи в 12-ти клас…

  Алтернативен разговор

  Д: Оф, пак трябва да влизам в тъп онлайн час…

  Р: Хмм, явно нещо се случва… Влизаш в час, така че моментът не е подходящ, но искам да поговорим после.

  Р: Стори ми се, че никак не ти се влизаше в часа?

  Д: Да, омръзна ми вече да сме онлайн.

  Р: Разкажи ми повече.

  Д: Ами, какво да ти кажа, трябва да следя тази програма, освен това като сме онлайн е по-скучно и не винаги успявам да запиша всичко и имаме много повече домашни…

  Р: Май онлайн е по-предизвикателно?

  Д: Ами да… Иска ми се да се справям, но все изпускам нещо и много се уморявам.

  Р: Имаш усещането, че не успяваш да се справиш с всичко и се уморяваш много?

  Д: Да… Пиша си повечето неща, но за някои домашни закъснявам и все едно пропускам нещо.

  Р: Имаш ли идея какво можеш да направиш, което да ти помогне да си по-организиран?

  Д: Да, искам да си направя тефтер, в който да си пиша веднага, когато имаме нова задача и да планирам в кой ден да я върша.

  Р: Много добра идея! Имаш ли нужда от помощ за намиране на тефтер?

  Д: Не, имам един от миналата година, отивам да го извадя!

  Изводи на детето: 1. Аз знам какво трябва да направя, за да успея. 2. Мога да разчитам на семейството си при други трудни ситуации, те ме разбират и подкрепят.

  Препоръка за книга по темата – „Как да говорим така, че детето да слуша – и да го слушаме така, че да говори“, Адел Фабер

  Автор: Нели Цветкова, училищен психолог

  10-19-21

  През учебната 2020/2021 г. в „Българско школо“ стартирахме промени в учебната програма по математика в 5. клас, които впоследствие прераснаха в иновативен проект „Изследователска програма по математика в прогимназиален етап“. С него през настоящата 2021 г. нашето училище кандидатства и вече е официално обявено от Министерството на образованието и науката за иновативно училище. Какво означава това и защо беше важно да се случи ни разказва г-н Иван Петров, учител по математика в „Българско школо“, който инициира тези промени.

  Защо беше необходима тази иновация и какви са очакваните ползи от нея за учениците?

  Нашата иновация се осъществява по две ключови направления. Едното е осигуряване на възможност за учениците да се запознаят с различни теми и да се задълбочат в тях през конкретни задачи, затова правим промени в учебните програми. Разбира се, тези промени не са самоцелни, а подлежат на анализ и разговори с експерти в областта на обучението по математика в училище.

  Другото направление е в посока осигуряване на среда и инструменти за изследване, чрез които учениците да имат възможност да се задълбочат в темите по смислен и ангажиращ начин, затова надграждаме обучението, като въвеждаме повече изследователски, проектни и приложни задачи, през които учениците да научават новите неща.

  Всички добре осъзнаваме, че светът се променя. Ако преди няколко години основният източник на информация е бил учителят, то днес това е интернет. Нашата цел е да научим учениците как да боравят с толкова много информация – как да я анализират, синтезират, отсяват, представят и т.н. Друга цел, която си поставяме, е да изместим фокуса от оценките към това, което учим. Очакването ни е в 7. клас учениците да разработят и изпълнят собствен изследователски проект в областта на математика, по който да работят през цялата учебна година.

  Какви ще са промените в учeбната програма и протичането на часовете по математика?

  Часовете по математика са увеличени от 4,5 на 6 часа на седмица. Въвели сме и нови теми, като например костенуркова геометрия. Бих казал, че по-големите промени ще бъдат в протичането на часовете, тъй като стандартното решаване на задачи е допълнено с работа по проекти – разработване на калкулатори с помощта на Excel или Scratch, писане на есета, приложение на Excel при анализиране на собствения начин на живот и доколко той е здравословен, използване на различни динамични софтуери за изследване на различни геометрични фигури и други.

  Като цяло целта ни е в рамките на проекта, който продължава 4 години, във всички класове и паралелки да има разработени изследователски учебни програми, по които да се работи. Разбира се, това се отнася и за предметите биология, химия, физика, информационни технологии, човекът и природата.

  01-29-21

  Социалните мрежи в последно време прегаряха от крайните позиции на всякакви организации във връзка с ограничителните мерки – родителски и учителски – които разменяха подписки за и против завръщането на децата в училище.
  Но някой попита ли децата? Как се чувстват те? Как се справят с повторното оставане вкъщи, с работата в електронна среда от разстояние, с чувствата си?

  В началото на учебната година учениците от ЧСУ „Българско школо” споделиха с преподавателите си и с училищния психолог, че по време на първото преминаване към дистанционно обучение са се чувствали объркани, тъжни и самотни, често са изпитвали умора от получените домашни, неувереност от работата с непознати платформи, а някои са усещали скука от еднообразието в ежедневието си.

  Проучване, проведено сред всички възпитаници на училището на възраст от 7 до 13 години, показва, че въпреки предизвикателните условия на учене и работа, децата са положили усилия да организират добре времето си, да подобрят представянето си, да усвоят нови умения за работа в електронна среда. Но не пропускат да споделят притеснението и гнева, които са изпитвали в тези необичайни условия.

  Летните преживявания и близостта със семейството успяват да намалят силата на преживените месеци в дистанционно обучение и началото на учебната година изпълва учениците с надежда и ентусиазъм. Радостта от срещата със съученици и учители на живо успява да приглуши натрупаните от март до юни емоции. Но с появата на новата разпоредба за преминаване към работа в електронна среда от разстояние тревогите отново изместиха радостта, притеснението отново премина на преден план.

  „Кога ще си видя съучениците отново? Чак в трети клас ли?”

  Спонтанният въпрос на второкласник, който събира багажа си в последния учебен ден, може да даде идея какви мисли вълнуват малчуганите. Положителното в ситуацията беше, че този път децата успяха поне да си кажат довиждане с любимите преподаватели и своите приятели от класа. По-големите ученици дори оцениха, че ситуацията им е по-скоро позната и споделиха известна увереност, че сега имат повече умения за работа с компютър, за самоорганизация и за разпределяне на времето. Новото „прибиране вкъщи” ядоса децата, но ги завари и значително по-спокойни от предишния път. Възможността на учителите и училищният психолог да ги подготвят за домашния престой също допринесе за по-положителната нагласа към предстоящото дистанционно учене.

  Оттам идва една от основните разлики в нагласата на учениците при предишното обучение от разстояние и сегашното, обобщава Нели Цветкова, училищен психолог в “Българско школо”. Децата са чувствителни към промените и фактът, че дори не са успели да си приберат нещата от училище през месец март, е предизвикал силно негативни емоции.

  След новата заповед за дистанционно обучение през месец декември, в последния учебен ден отново имаше сълзи. Децата са по-спокойни и уверени в уменията си да учат дистанционно, но са все така разтревожени, че новините, които получават, не са последни и ситуацията може да се удължи за неизвестен период от време.

  Преподавателите от ЧСУ „Българско школо” също споделиха впечатленията си. „Учениците имаха нужда да чуят, че е напълно нормално да се чувстват ядосани от ситуацията. Че е напълно нормално да не се справят с новостите от първия път. Че е напълно нормално да потърсят и да получат помощ, за да се представят добре”, споделя Калоян Йотов, учител по английски език на петокласниците в Школото. Той и колегите му се стремят да покажат на учениците си, че не са сами в тази предизвикателна ситуация и че с взаимна подкрепа могат да се чувстват значително по-спокойни.

  Предизвикателства пред учениците предстоят не само в настоящото дистанционно обучение, а и в бъдещото им академично развитие. Интересни ще са резултатите от приемни процедури в следващ етап на обучение.

  Съобразно с обстановката в страната „Българско школо“ обяви изцяло онлайн прием за 8. клас, състоящ се от разработването на проект, онлайн представянето му, както и онлайн събеседване с изпитна комисия. Приемният процес е замислен така, че да могат бъдещите гимназисти да бъдат улеснени в усилията си по кандидатстване, без същевременно да се прави компромис в качеството на подготовката им. Екипът по прием в училището споделя, че очаква добри резултати от кандидат-гимназистите, но се надява за по-малките ученици от подготвителен клас, както и за математическата паралелка в 5. клас да има възможност да проведе приемния ден присъствено заради възрастта на учениците.

  Ако направим паралел между обучението в електронна среда от разстояние в периода от март до юни и настоящата работа на учениците, можем да кажем, че сега децата са значително по-уверени и спокойни. И ако наистина ги попитаме как се чувстват, вероятно отново ще споделят известна тревога, умора и скука, но и значително повече самочувствие, че знаят как да се представят добре.

  А ние можем само да им кажем – не забравяйте, че не сте сами в тази ситуация.

  12-11-20

  Стипендии за най-добрите представяния в изпитната процедура

  Формуляр за кандидатстване. 

  * Част от ресурсите в снимката са заимствани от Виртуален кабинет по математика

  През учебната 2019-2020 г. „Българско школо“ обяви нов формат на обучение в 5 клас – математическа паралелка, в която предметът се изучава с фокус върху практическото приложение на математика, откривателство и взаимовръзката ѝ с други науки и области на живота. Кандидатите бяха както от четвъртите класове на учебния комплекс, така и от други столични училища.

  Повече за новото начинание разказва Иван Петров, учител по математика в тазгодишната математическа паралелка.

  1. Каква е разликата между преподаването на математика в паралелката в 5. клас на „Българско школо“ и вече познатите формати на паралелки с интензивно изучаване на математика?

  Разликата е от една страна за учителя – нужно е много планиране и подготовка, за да могат децата да усвоят очакванията, заложени от МОН, но и да успеят да преживеят истинското приложение на математиката в ролята си на изследователи. Няма един сборник или учебник, голяма част от ресурсите ги сглобявам сам. От друга страна, поставям децата в непознати ситуации, за които нямат конкретен алгоритъм как да действат. Това измества фокуса от въпроса: „Каква оценка ще получа?“ към мисленето: „Какво мога да си взема от тази ситуация, така че другия път да се справя по-добре?“. Освен това стимулира изследователския им дух и ги поощрява да търсят нестандартни решения. 

  1. Какво беше характерно за изпитните задачи за кандидатстване в математическата паралелка? А какво да очакват кандидатите от изпита тази година?

  Основната цел на изпита е да привлече ученици, които имат вътрешна мотивация и искрен интерес към математиката и не задължително са се занимавали със състезателна математика. Това са деца, които измислят свой начин за решаване на задачи, не се страхуват да пробват нещо ново и много често задават въпроса “Защо?”. С радост споделям, че в момента в 5 клас има деца, които не са в категорията “състезатели”, но се класираха и в момента се справят блестящо.

  Целта ни е изпитът да няма определен формат, за който децата да се готвят. Повечето задачи не обхващат състезателни теми. Ние искаме да видим, че децата имат задълбочено разбиране върху основните теми, изучавани в начален етап, и се отличават с креативност и находчивост.

  1. Можете ли да дадете пример за задача/дейност от последните Ви часове с децата? Как подходиха към нея? С каква нагласа? Срещнаха ли трудности? Как ги преодоляха и имаше ли креативни решения?

  Първият проект, който зададох на децата, беше да изготвят дигитален или механичен калкулатор, който да определя делителите на дадено въведено число, както и дали дадено число е делител на друго число. Първата реакция на децата беше: “Ама, господине, как?”, “Господине, това няма как да стане!”. В крайна сметка всички деца успяха да направят такъв калкулатор, като едни от най-интересните бяха механичните и тези, изготвени на Scratch. Разбира се, всеки имаше възможност да представи калкулатора си.

  През този месец зададох на децата да напишат математическо есе, като повечето от тях бяха в шок как така ще пишат есе по математика. Но именно то е начин да се научат да представят сложни математически концепции по достъпен начин.

  1. Какви умения и знания целите да усвоят Вашите ученици чрез обучението си в тази паралелка?

  Краткият отговор е – много! За пети клас сме се фокусирали върху:

  • Изграждане на нагласа за постоянен напредък (или с други думи, оценката не е най-важното нещо);
  • Изграждане на умения за извеждане на алгоритъм от дадена задача или задачи – това е много важно умение, тъй като помага на учениците да се справят по-бързо със задачите;
  • Изграждане на умения за комуникиране на математически идеи (или с други думи, как да говорят като математици);
  • Запознаване с основни динамични математически софтуери, с цел изследване на математически проблеми.

  Това са конкретни умения, по развитието на които ние работим целенасочено. През следващата учебна година, в 6. клас, фокусът ще бъде основно върху изграждането на изследователски умения у децата и работа върху реални математически проблеми, а в 7. клас децата ще имат възможност да разработят и реализират един истински изследователски проект по математика.

   

   

  1. Очаквате ли те да продължат образованието си в програми със засилено изучаване на математика или това да бележи професионалния им път?

  Честно казано, очакваме децата да усетят красотата на математика, да посещават часовете по математика с желание и интерес и да видят истинското й приложение във всекидневни ситуации. Разбира се, една част от тях ще продължат да се занимават и професионално с тази наука, но за мен е по-важно нагласата, която ще развият към математиката. В настоящата паралелка има деца, които харесват математиката изключително много, мотивацията им е висока и в същото време засега не мислят за училища с профилирана подготовка по математика след 7. клас.

   

  Директорът на „Българско школо“  Даниела Тодорова добавя, че паралелката в 5 клас с изучаване на математика с практическа насоченост е естествено допълнение в цялостната концепция за обучение в „Българско школо“: „В учебния комплекс залагаме на принципите на прогресивното образование: ученето чрез правене, фокус върху творческото и критично мислене, самостоятелност и лична отговорност, преносими умения, любопитство към света и знанието. За нас е важно постепенно да внедрим модел на образование, който показва на децата връзката на училищното знание с истинския живот, учи ги да решават реални проблеми, да виждат учебните предмети в контекст и във взаимната им обвързаност. От детската градина до гимназията, чийто прием обявихме тази година, принципите на откривателство и изследователство са заложени в работата на екипа с учениците.

  Мисля, че с този начин на обучение ще подготвим по-успешно децата за предстоящия след три години нов формат на НВО като интегрирани изпити, ще подобрим резултатите им именно при решаването на практическите задачи, които в момента най-много затрудняват учениците.

  За най-добрите ни кандидати ще предложим три стипендии, които ще бъдат валидни за целия период на прогимназия (5-7 клас), стига ученикът да запази високо ниво на академично представяне.“

  Първа стъпка към кандидатстването за математическата паралелка е попълването на този формуляр. 

  Планираната дата за изпит е 25 април 2021г. от 10 часа в сградата на „Българско школо“ на ул. Генерал Майор Васил Делов“ 10. За въпроси относно паралелката, пишете на [email protected]