С поглед на изследователи и новатори… или как учениците на ЧСУ „Българско школо“ развиват предприемачески умения.

Знаете ли, че Боян Слат на 16 години измисля система за пречистване на океаните и сега е собственик на огромна компания, която се грижи за чистотата на света? Чували ли сте за сестрите Мелати и Изабел Уийсен от Бали, които са „преобърнали“ острова, за да постигнат забрана на найлоновите торбички? А, че Феликс Финкбайнер от Германия едва 9-годишен основава движението “Засади за планетата” и от 2007 година досега заедно със своите последователи са увеличили белия дроб на планетата с 1 милион дървета? Да, тези проекти са стартирали още докато техните основатели са били в училище! И да, училището може да бъде точно този въздух, в който учениците да разтварят широко крилата на мечтите си и да се учат как да сбъднат най-дръзките си представи.

Затова избрахме профилът на гимназията на ЧСУ “Българско школо” да е предприемачество с разширено изучаване на чужди езици. “Искаме нашите ученици да са мислещи, любопитни, отворени към новото, готови да проучват в дълбочина, да комбинират знанията си от различни дисциплини, за да могат да стигат до смели идеи за промяна и да могат да ги претворяват в полезни за себе си и общността решения и действия – споделя директорът на училището Даниела Тодорова. – Това е цялостната политика и визия на училището, а в помощ идва и програмата MYP на Международния бакалауреат*, по която училището работи пилотно вече една година.”

Предприемачеството се учи в действие. Училището редовно стимулира опитите на учениците си да реализират важни за тях инициативи: кампании за повишаване на осъзнатостта към хората със синдрома на Даун, набиране на средства за благотворителност, организиране на спортен клуб и още много други. Миналата година наши ученици спечелиха 3-то място в престижното състезание на Британската асоциация за международно образование – конкурс, който стимулира търсенето на решения за еко опаковки. Целта е учениците ни да развиват усет към проблемите около тях, да се ангажират с важни каузи и да придобият самочувствие на предприемачи, които могат да предложат работещи решения на реални проблеми.

В тази посока е и проектът, на който поставихме основите тази година в 7. клас. Целта е учениците да се обвържат с кауза за промяна, която е в полза за цялата училищна общност и да работят за нея през ролята на предприемачи. И то в контекста на собственото ни училище. Това е начин да повишим личната им отговорност и ангажираност, а и да ги подкрепим с полезни нагласи точно в тази нелесна година, в която им предстоят много избори и им е необходим много силен фокус, за да постигнат целите си. “ Искахме да обърнат погледа си към онези проблеми, които ги заобикалят, които често дори не забелязват, но имат отношение към добруването на цялата общност и към цялостното преживявания в училище. Искахме да повярват, че от тях зависи промяната и си струва да се ангажират, да видят проблема през гледните точки на всички засегнати, да помислят за решения и да ги осъществят” – обяснява учителят, водещ проекта.

Работата по избрания проблем извежда на преден план потребността учениците да развият още куп умения – да планират, да проучат и обобщят нужната информация, да планират среща за интервю, да управляват времето си, да мислят “извън кутията” – креативно и нестандартно, да аргументират тезите си, да презентират… Отделя се специално време в проекта, за да може чрез различни активности тези умения да се изследват в защитена среда чрез преживяване и опит, а след това да ги приложат осъзнато в процесите, които водят сами.

Учениците правят много важни открития, когато погледнат към проблемите с очите на предприемачи. Зад различни проблеми може да стои една и съща причина. Всеки проблем може да се възприеме по различен начин от различните хора. Може да има работещо решение, но то зависи от мотивацията и нагласите на хората, които трябва да го осъществят. За да убедиш другите, трябва да презентираш убедително и аргументирано. Да се подготвиш да презентираш пред заинтересована от решенията ти аудитория, е отговорно и със сигурност различно от това да презентираш за оценка в позната среда. От мен наистина зависи – ако аз забележа проблема, ако аз видя възможността, аз мога да постигна промяна.

Като краен резултат от положените усилия ще се реализират много и интересни решения: ще има проект за промяна на униформите, нови начини да се отговори на различните предпочитания и потребности в храненето, решения за споделяне на игровите пространства между ученици от различни възрасти, мерки за повишаване на ангажираността на учениците в онлайн часовете, кампания за повишаване на отговорността към общите пространства…

А удовлетворението сам да постигнеш промяна и да видиш идеята си реализирана, изгражда самочувствие и увереност, които те карат да мечтаеш за още…


___________________________
* ЧСУ “Българско школо” е със статут на кандидат за MYP на IB. Само училища, оторизирани от Организацията на Международния бакалауреат (IB Organization), могат да предлагат някоя от нейните четири академични програми: Програмата за началните години (PYP), Програмата за междинните години (MYP), Дипломната програма (DP) или Кариерната програма (CP). Статусът на кандидат не гарантира, че училището ще получи оторизация. За допълнителна информация относно IB и нейните програми посетете www.ibo.org.