ЗА НАС

Нашите мисия, визия и ценности

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Създаваме среда, в която всяко дете може да разгърне своя потенциал.

Целим да възпитаваме и изграждаме уверени и свободомислещи млади лидери, с ясна визия за своите силни качества и интереси.

Вдъхновяваме ги да бъдат полезни за обществото и за света около тях чрез своите идеи, открития и произведения.

ЦЕННОСТИ

Държим се вежливо един към друг, стремим се към позитивно, толерантно общуване. Отделяме време да изслушваме различното мнение и различните позиции и се стремим да вникнем в тях.

Стремим се да се развиваме непрекъснато, с готовност даваме и приемаме конструктивна обратна връзка.

Когато срещнем проблеми, активно търсим решения. Поемаме отговорност за резултатите, които постигаме, и последствията от действията ни.

Ние – учителите, родителите и учениците, сме общност, която защитава ценностите, които ни обединяват. Сътрудничим си по пътя към изпълнение на споделената ни визия за развитието на децата.

Отстояваме професионализма, лоялността, честността и откритата комуникация.

Развиваме ума, сърцето и тялото си в пълна хармония. Стремим се движението да бъде част от всекидневието и ученето ни.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Философията на обучение в „Българско школо“ отговаря на следните принципи, от които се водим при организиране на учебния процес и учебната среда:

ДЕТЕТО В ЦЕНТЪРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвличаме учениците и провокираме любопитството им, окуражаваме ги да експериментират, да търсят информация, възможности, начини и хора, с помощта на които да достигнат дадена учебна цел.

ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩНОСТТА

Ние имаме отговорност и грижа за класната стая и пространството около нея. Целим чрез взаимно уважение и градивно общуване да допринасяме за развитието на цялата училищна общност.

УЧИТЕЛЯТ ИМА СВОБОДА В РАМКИТЕ НА СПОДЕЛЕНАТА ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ

Ние, учителите, имаме отговорност да търсим и прилагаме разнообразни решения с оглед постигане на мисията на училището. Всеки от нас има свобода в различни класни стаи да използва подходящи методи, за да отговори на потребностите на децата.

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Водим се от стратегиите за автентично учене (проекти, практически, изследователски задачи). Използваме интердисциплинарност при изследване на учебните теми, за да развиваме умения за учене и прилагане на знанията в реалния живот.

РАЗБЕРЕТЕ ОЩЕ ЗА:

МОНТЕСОРИ ГРУПИ
ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС
УЧИЛИЩЕ