РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

УЧИЛИЩЕН КАЛЕНДАР

ЗА НАС

Мисия и визия

Създаваме среда, в която всяко дете може да разгърне своя потенциал.

Целим да възпитаваме и изграждаме уверени и свободомислещи млади лидери, с ясна визия за своите силни качества и интереси. Вдъхновяваме ги да бъдат полезни за обществото и за света около тях чрез своите идеи, открития и произведения.

Принципите, които ни водят :

  • Детето в центъра на учебния процес

  • Холистичен подход към учебното съдържание

  • Учителят има свобода в рамките на споделената визия и ценности

  • Грижа и отговорност към общността

МОНТЕСОРИ ГРУПИ

Учим се да бъдем самостоятелни и пълноценни членове на малката ни общност.

ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС

Откриваме себе си, другите и света около нас. Изграждаме връзки, преодоляваме предизвикателства и осмисляме преживяното.

УЧИЛИЩЕ

Развиваме своите силни качества и интереси, за да ги реализираме в открития, произведения и проекти, полезни за нашата общност и света около нас.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС

Развиваме тялото си в хармония с нашия дух. Движението е част от всичко, което правим.

УМЕНИЯТА И НАГЛАСИТЕ, КОИТО РАЗВИВАМЕ

по пътя към изграждане на отговорни и свободомислещи личности

КАКВО НОВО?

Последни новини, статии и други

0
Години развиваме личности
0
Деца напредват всеки ден
0
Вдъхновяващи учители
0
Допълнителни дейности

ДО КРАЯ НА ЗАПИСВАНЕТО ЗА 2023/2024 г.

Тук твоите знания дават крила!

СВЪРЖИ СЕ С НАС

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

КЪДЕ ЩЕ НИ НАМЕРИШ