Регистрация за отворени врати

Заповадяйте на място, за да Ви запознаем и покажем всичко за Българско Школо

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2023/2024 година ЧСУ „Българско школо“ обявява прием за 16 нови места за първи клас.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

1-ва

СТЪПКА

Формуляр за прием

Попълване от родител на онлайн заявление за прием в първи клас.

2-ра

СТЪПКА

Дни на отворените врати

Регистрация за Ден на отворените врати.

3-та

СТЪПКА

Приемен ден

Проверка на готовността на детето за първи клас и индивидуални срещи с родители на кандидати.
Родителите, попълнили формуляра за прием, ще получат информация по електронна поща за регистрация за приемен ден.
Първият планиран приемен ден е 25 февруари 2023г. Втори приемен ден ще бъде отворен при наличие на свободни места.

4-та

СТЪПКА

Обратна връзка и резултати

До 10 дни след приемния ден семейството получава обратна връзка и информация за договор за обучение.
В случай на останали свободни места, ще се свържем с Вас чрез контактите, които сте посочили във формуляра за прием.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Класирането на кандидата се извършва в зависимост от бала, формиран от следните компоненти:

  • Резултат от разработения и представен проект
  • Резултат от мотивационното есе.
  • Ниво на владеене на английски език, демонстрирано във видеото и по време на разговор с представител на училището.
  • Събеседване между представител на гимназията и родителите.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Вашата планина чака, така че тръгвайте!