МОНТЕСОРИ ГРАДИНА

Програмата в нашите Монтесори групи подкрепя децата от 3 до 5 -годишна да придобият увереност и смело да развиват своите умения, да изследват света и да общуват пълноценно с другите. Търсим баланс между академичните предизвикателства и цялостното социално-емоционално развитие на децата.

Целенасочено работим за изграждането на следните ключови умения и нагласи:

ЦЕЛИ

САМОСТОЯТЕЛНОСТ
 • Обслужвам се сам
 • Грижа се за собствените вещи и средата
 • Ориентирам се сам и следва ритъма на деня
СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ
 • Имам богат речник за чувства
 • Разпознавам собствените си чувства
 • Забелязвам чувствата на другите
 • Използвам познати модели за справяне в конфликтна ситуация
АДАПТАЦИЯ КЪМ НОВА СРЕДА
 • Питам за правилата в новата ситуация
 • Спазвам правилата на средата в новата ситуация
 • Реагирам спокойно на промени
 • Когато ми предстои нещо непознато, опитвам да се подготвя
 • Реагирам спокойно при запознаване с нов човек
УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ
 • Работя концентрирано
 • Знам какво да правя, когато не разбирам
УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП
 • Работя с всеки
 • Допринасям за изпълнението на обща задача
 • Помагам

Регистрация за отворени врати

Заповадяйте на място, за да Ви запознаем и покажем всичко за Българско Школо

МЕТОДИ

QUALITY CHILDREN EDUCATION

Следваме принципите на Монтесори педагогиката, като изграждаме развиваща и подкрепяща среда, в която всяко дете развиват своята личност. В основата на учебния процес е връзката между децата, учителите и средата.

ОЩЕ ЗА

POPULAR EDUCATION FOR YOUR CHILD

Средата е подготвена, така че да подкрепя основните нужди на децата в този период от развитието им. Те могат да се движат свободно, да работят на маса или на килим, самостоятелно или в група. Пространството е организирано в кътове по основните области на познанието: Практически живот, Сензорика, Математика, Околен свят и Изкуства. Всички образователни материали са достъпни за децата и са организирани така, че да подкрепят възможността за самостоятелен избор.

Основната задача на учителите е да посяват семенца на любопитство у децата и след това да ги подкрепят в процеса на изследване, на конструиране на знанието и на изграждане на личността. Нашите учители отделят фокусирано време да наблюдават децата, така че да могат да адаптират средата спрямо техните нужди и интереси.

В Монтесори групите децата учат от учителите, от средата и най-вече от взаимодействието едни с други. Те всекидневно поемат отговорности, свързани с грижата за себе си, за другите деца и за своята стая. Така всеки ден те се развиват като самостоятелни и пълноценни членове на своята малка общност.

ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Вашата планина чака, така че тръгвайте!

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

МОНТЕСОРИ ЦИКЪЛ

Обхваща работата по основните академични направления в Монтесори среда.

В Монтесори цикъла децата имат възможност да изследват своите интереси, да работят на нивото на своето развитие и със собствено темпо. Те са активни, сами избират материала, с който да работят, и свободно се придвижват в стаята, за да изберат подходящо място за работа с него. Ролята на учителя е да наблюдава детето и да го подкрепя в естествения му порив към нови знания и умения, да представя нови материали, да му осигури развиваща среда, време и спокойствие за самостоятелно изследване и работа.

УЧЕНЕ НАВЪН

Вярваме, че децата учат най-добре, когато могат да свободно да изследват природата, градската и културна среда. Затова важна част от програмата ни са:

 • Ски училища;
 • Редовни походи в планината;
 • Майсторене в дърводелската ни работилничка;
 • Работа в зеленчуковата ни градина, която се поддържа изцяло от децата;
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език по комбинирана програма, която включва:

 • Wow English - програма за изучаване на английски, специално разработена за деца от 3-7 годишна възраст;
 • English day - в един ден от седмицата учител прекарва цял ден с децата в групата и говори с тях само на английски език.
СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва 4 часа спорт на седмица, от които:

 • 2 часа народни танци;
 • 2 часа плуване в басейна на градината;

ПРИЕМ НА ДЕЦА МОНТЕСОРИ ГРУПИ

Формуляр за прием за Монтесори градина

ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА МОНТЕСОРИ ГРУПИ

Ако сте родители на деца от 3 до 5 години и търсите място, в което те чрез откривателство, творчество и приключения придобиват самостоятелност и развиват умения, ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.

С попълването на контактната информация във формуляра ще ни позволите да се свържем с Вас при наличие на свободни места, да Ви информираме за предстоящи дни на отворени врати и информационни срещи в детската градина. Формулярът не Ви обвързва със записване и не запазва място за детето в градината.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

1-ва

СТЪПКА

Формуляр за прием

Попълване от родител на онлайн формуляр за прием в детска градина.

2-ра

СТЪПКА

Дни на отворените врати

Регистрация за Ден на отворените врати.

3-та

СТЪПКА

Приемен ден

Проверка на готовността на детето за предучилищен клас и индивидуални срещи с родители на кандидати. Всяко семейство получава информация по електронна поща за регистрация за приемен ден. Първият планиран приемен ден е 18 февруари 2023 г. Втори приемен ден ще бъде отворен при наличие на свободни места.

4-та

СТЪПКА

Обратна връзка и резултати

В случай на останали свободни места, ще се свържем с Вас чрез контактите, които сте посочили във формуляра за прием и ще организираме допълнителен приемен ден.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Класирането на кандидата се извършва в зависимост от бала, формиран от следните компоненти:

 • Резултат от разработения и представен проект
 • Резултат от мотивационното есе.
 • Ниво на владеене на английски език, демонстрирано във видеото и по време на разговор с представител на училището.
 • Събеседване между представител на гимназията и родителите.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ