МОНТЕСОРИ ГРУПИ

Програмата в нашите Монтесори групи подкрепя децата от 3 до 5-годишна възраст да придобият увереност и смело да развиват своите умения, да изследват света и да общуват пълноценно с другите. Търсим баланс между академичните предизвикателства и цялостното социално-емоционално развитие на децата.

Целенасочено работим за изграждането на следните ключови умения и нагласи:

ЦЕЛИ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Заповядайте при нас, за да се запознаем и да се докоснете до атмосферата в Българско школо.

МЕТОДИ

Следваме принципите на Монтесори педагогиката, като изграждаме развиваща и подкрепяща среда, в която всяко дете развива своята личност. В основата на учебния процес е връзката между децата, учителите и средата.

ОЩЕ ЗА

Средата е подготвена така, че да подкрепя основните нужди на децата в този период от развитието им. Те могат да се движат свободно, да работят на маса или на килим, самостоятелно или в група. Пространството е организирано в кътове по основните области на познанието: Практически живот, Сензорика, Математика, Околен свят и Изкуства. Всички образователни материали са достъпни за децата и са организирани така, че да подкрепят възможността за самостоятелен избор.

Основната задача на учителите е да посяват семенца на любопитство у децата и след това да ги подкрепят в процеса на изследване, на конструиране на знанието и на изграждане на личността. Нашите учители отделят фокусирано време да наблюдават децата така, че да могат да адаптират средата спрямо техните нужди и интереси.

В Монтесори групите децата учат от учителите, от средата и най-вече от взаимодействието едни с други. Те всекидневно поемат отговорности, свързани с грижата за себе си, за другите деца и за своята стая. Така всеки ден те се развиват като самостоятелни и пълноценни членове на своята малка общност.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

МОНТЕСОРИ ЦИКЪЛ

Обхваща работата по основните академични направления в Монтесори среда.

В Монтесори цикъла децата имат възможност да изследват своите интереси, да работят на нивото на своето развитие и със собствено темпо. Те са активни, сами избират материала, с който да работят, и свободно се придвижват в стаята, за да изберат подходящо място за работа с него. Ролята на учителя е да наблюдава детето и да го подкрепя в естествения му порив към нови знания и умения, да представя нови материали, да му осигури развиваща среда, време и спокойствие за самостоятелно изследване и работа.

УЧЕНЕ НАВЪН

Вярваме, че децата учат най-добре, когато могат да свободно да изследват природата, градската и културна среда. Затова важна част от програмата ни са:

  • Ски училища;
  • Редовни походи в планината;
  • Майсторене в дърводелската ни работилничка;
  • Работа в зеленчуковата ни градина, която се поддържа изцяло от децата.
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език по комбинирана програма, която включва:

  • Wow English - програма за изучаване на английски, специално разработена за деца от 3-7 годишна възраст;
  • English day - в един ден от седмицата учител прекарва цял ден с децата в групата и говори с тях само на английски език.
СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва 4 часа спорт на седмица, от които:

  • 2 часа народни танци;
  • 2 часа плуване в басейна на градината.