ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Годишни учебни такси за учебната 2024/2025 година

Детска градина лв. 16 000 /година ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 01.09. – 15.08.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕНЯ:

 • 08:00 - 19:00 ч.


ГОДИШНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:

 • Oсигуряване на закуска, междинна закуска (плод), обяд и следобедна закуска за детето
 • Предоставяне на отговарящо на държавните образователни изисквания и стандарти обучение в Монтесори среда
 • Монтесори материали и учебни помагала
 • Детски психолог, в подкрепа на учебния процес
 • Медицински персонал
 • Ученическа застраховка
 • Денонощна охрана


ГОДИШНАТА ТАКСА НЕ ВКЛЮЧВА:

 • Стойността на допълнителната транспортна услуга
 • Стойността на специализирани сесии с детски психолог
 • Eкскурзии и ски училища
 • Посещение на допълнителни дейности
 • Предучилищен клас лв. 16 000 /година ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 01.09. – 30.06.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕНЯ:

  • 08:30 - 18:00 ч.


  ГОДИШНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:

  • Oсигуряване на закуска, междинна закуска (плод), обяд и следобедна закуска за детето
  • Предоставяне на отговарящо на държавните образователни изисквания и стандарти обучение
  • Монтесори материали и учебни помагала
  • Детски психолог, в подкрепа на учебния процес
  • Медицински персонал
  • Ученическа застраховка
  • Денонощна охрана


  ГОДИШНАТА ТАКСА НЕ ВКЛЮЧВА:

 • Стойността на допълнителната транспортна услуга
 • Стойността на специализирани сесии с детски психолог
 • Eкскурзии и ски училища
 • Посещение на допълнителни дейности
 • 1-ви до 6-ти клас лв. 14 000 /година ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 15.09. – 31.05/15.06.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕНЯ:

  • 09:00 - 17:00 ч.


  ГОДИШНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:

  • Предоставяне на отговарящо на държавните образователни изисквания и стандарти обучение
  • Учебници и учебни тетрадки (с изключение на учебниците по английски език и помагалата в часовете за занимания по интереси)
  • Екип от психолог, ресурсен учител и логопед в помощ на учебния процес
  • Посещение на занимания по интереси
  • Медицински персонал
  • Ученическа застраховка
  • Денонощна охрана


  ГОДИШНАТА ТАКСА НЕ ВКЛЮЧВА:

 • Осигуряване на храна на ученика в училище
 • Стойността на допълнителната транспортна услуга
 • Стойността на специализирани сесии с училищен психолог и логопед
 • Ученически екскурзии и зелени училища
 • Стойността на униформата
 • Посещение на допълнителни дейности
 • 7-ми до 12-ти клас лв. 14 000 /година ПЕРИОД НА ОБУЧЕНИЕ: 15.09. – 30.06.

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕНЯ:

  • 09:00 - 15:10 ч.


  ГОДИШНАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:

  • Предоставяне на отговарящо на държавните образователни изисквания и стандарти обучение
  • Учебници и учебни тетрадки (с изключение на учебниците по английски език и помагалата в часовете за занимания по интереси)
  • Екип от психолог, ресурсен учител и логопед в помощ на учебния процес
  • Медицински персонал
  • Ученическа застраховка
  • Денонощна охрана


  ГОДИШНАТА ТАКСА НЕ ВКЛЮЧВА:

 • Осигуряване на храна на ученика в училище
 • Стойността на допълнителната транспортна услуга
 • Стойността на специализирани сесии с училищен психолог
 • Ученически екскурзии и зелени училища
 • Стойността на униформата
 • Посещение на допълнителни дейности


 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И ОТСТЪПКИ

  400 лв.

  /година

  Такса за учебни помагала

  Стойността на таксата включва учебниците по английски език, допълнителни учебни помагала, препоръчани от учителите извън одобрените от МОН учебници, както и учебни ресурси, необходими за заниманията по интереси.

  1 000 лв.

  /еднократно

  Такса за постъпване в учебния комплекс

  Новопостъпващи семейства (чиито деца не са учили преди това в училището или детската градина) заплащат еднократна такса при записване на дете/ученик.

  10%

  ОТСТЪПКА

  Допълнителна отстъпка

  10% при записване на брат и/или сестра на ученика в учебния комплекс.

  ПОВЕЧЕ ЗА РАЗШИРЕНИЯ ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ

  за транспорт, храна и допълнителни дейности