ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За децата от 1-ви до 6-и клас предлагаме целодневна организация от 8:30 до 17:00 ч., като учебните часове започват в 9:00 ч. За учениците от 7-и клас и нагоре учебният ден продължава от 9:00 до 15:10 ч.

Ограмотяването по английски език започва от първи клас в рамките на 7 учебни часа седмично. Тази продължителност на чуждоезиковото обучение се запазва до 7-ми клас включително. Голяма част от нашите ученици в края на 4-ти клас успешно полагат изпит за Кеймбридж сертификат за ниво А2, а в края на 7-ми клас покриват изискванията за ниво B1-B2 по Общоевропейската езикова рамка.

В учебната програма има предвидени 4 учебни часа седмично за занимания по интереси от 1-ви до 6-ти клас. В началото на учебната година всеки ученик прави своя избор от каталог от дейности – състезателна математика, природни и инженерни науки, чужди езици, изкуства и др. Заниманията по интереси са включени в учебната такса.

Учебен комплекс „Българско школо“ разполага с екип от квалифицирани и опитни психолог, логопед и ресурсен учител. Те работят в сътрудничество с учителите с цел изготвяне и прилагане на план за специфична подкрепа в класа или на определени ученици.

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Създаваме среда, в която всяко дете може да разгърне своя потенциал.

Целим да възпитаваме и изграждаме уверени и свободомислещи млади лидери, с ясна визия за своите силни качества и интереси.

Вдъхновяваме ги да бъдат полезни за обществото и за света около тях чрез своите идеи, открития и произведения.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

РАЗБЕРЕТЕ ОЩЕ ЗА:

МОНТЕСОРИ ГРУПИ
ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС
УЧИЛИЩЕ