Ключови умения и нагласи, развивани чрез принципи на Монтесори педагогиката в детската градина.

Мария Сендова е директор на частна детска градина „Слънчево зайче“, част от учебен комплекс „Българско школо“. 

Детската градина е съвременна институция за предучилищно образование с целодневна организация на работа за деца от 3 до 7 години, а капацитетът ѝ е 116 деца. Екипът следва принципите на Монтесори педагогиката, като изгражда среда, в която подкрепя децата да бъдат самостоятелни, да общуват пълноценно и да развиват своето вродено любопитство към света. Учителите предоставят възможност на децата да учат чрез творчество и откривателство. 

От деня, в който Мария прекрачва прага на градината за първи път, до днес са изминали малко повече от 3 години. Срещаме се с Мария, за да ни разкаже повече за принципите на Монтесори педагогиката, както и за възможностите, които предоставя учебното заведение към момента.

Мария, преди три години, в първите месеци, когато пое поста на заместник-директор, сподели, че мечтаеш ти и екипът на градината да изградите общност, в която всички да се чувстват подкрепени и сигурни. Успяхте ли да направите крачки към реализирането на тази мечта?

Да, все още нося много ярък спомен за първите визионерски срещи, които осъществихме със семействата от градината. Тогава мечтаехме за това каква среда искаме да изградим и какви са ключовите умения и нагласи, които е важно да развиваме у децата. Давам си сметка, че извървяхме много дълъг път. Вече имаме две Монтесори групи за деца от 3 до 6-годишна възраст и се подготвяме през септември да отворим трета. Имаме и два предучилищни класа в градината, в които децата също работят, учат и се развиват в Монтесори среда. В основата бяха силното доверие и подкрепа, които семействата ни гласуваха в периода на преход, и ясната визия, която имахме за това накъде искаме да развиваме градината.

Днес, когато наблюдавам групите в градината, все още виждам много неща, които трябва да подобряваме. Това, което ми дава увереност, че се движим в правилната посока, са всекидневните примери за самостоятелност на децата, вниманието, с което подхождат към отговорностите си в групата, грижата, която проявяват едни към други и към средата. Много възрастни има какво да научат от тригодишните деца, с които имам щастието да общувам в градината, за нагласата, че от мен самия зависи какво ще се случи с мен, с малката ми общност и със света, в който живея.

Голямата промяна, която предприехте, беше свързана с Монтесори педагогиката и създаването на две Монтесори групи, като предстои да откриете трета. Какво е предимството на тази методика на обучение спрямо традиционните методики, които се използват в градината?
Да, през следващата година отваряме още една Монтесори група за деца от 3 до 6-годишна възраст. Така в градината ще имаме вече три Монтесори групи и два предучилищни класа за деца между 6 и 7-годишна възраст, в които отново следваме принципите на Монтесори педагогиката.

Трудно ми е да кажа, че Монтесори подходът е най-добрият или универсален за всички деца и семейства. Това обаче, с което той ни спечели, е огромното уважение към личността на детето. Личност, която изгражда себе си и върши най-важната работа за това да създаде възрастния, който ще променя света. В тази среда един от основните принципи е свободата. Свободният избор, поставен в много ясни граници, които дават на детето сигурност, структура и ред. В Монтесори средата много държим на реда и той е основен елемент в ежедневието на децата – ред в пространството, ред във времето и ред в отношенията. Децата знаят, че всеки предмет в Монтесори стаята има свое определено място. Децата се грижат да върнат материалите, които използват, на правилното място и в първоначалния им вид, за да бъдат готови за ползване от следващото дете. Редът във времето пък създава сигурност и предвидимост за децата кое след кое следва. Редът във взаимоотношенията също играе много важна роля. Всички правила, които важат за децата, важат и за възрастните, отнасяме се с уважение и разбиране помежду си и нашите най-малки членове в общността стават преки свидетели на това. Вярваме, че този ред във всичко, което заобикаля децата, им помага да изграждат ред в мислите си.

Друг важен принцип в Монтесори средата е възможността за движение. Децата може да изберат къде да работят – на маса или на килим, може да се движат в процеса на работа (стига да не пречат на работния процес и да не нарушават работните пространства на останалите деца), да следват естествените нужди на своето тяло. Противно на очакванията на мнозина, това създава истински мир и спокойствие в стаята.

Съществена характеристика на Монтесори групите в градината е и това, че децата в тях са на различна възраст – от 3 до 6 години. В тези смесени групи по-малките се вдъхновяват от по-големите, а те от своя страна имат възможност да поемат предизвикателни отговорности, да помагат на по-малките и да ги учат на неща, в които вече се чувстват уверени. Най-ценната промяна, която наблюдаваме при тази организация на групите, е, че намалява съревнованието между децата. За тях става много естествено, че едни деца в групата могат едно, а други – друго. Става естествено в едни ситуации те да са децата, които помагат, а в други – да бъдат онези, на които други деца помагат. Излизаме от стереотипа на нашата образователна система, според който основен измерител за успех е „да бъдеш първи“. В Монтесори класната стая не е важно колко бързо ще направиш нещо, а колко ще се задълбочиш в него, колко време ще го упражняваш съсредоточено и когато го овладееш,  можеш ли да научиш и някой друг.

Мария, разкажи ни с какви предизвикателства се сблъскваш като директор? 

Първото голямо предизвикателство още през 2020, когато се наложи пълното затваряне, се оказа доста шоково за цялото общество. Не бяхме готови за тази стъпка тогава, но видяхме, че именно това ни сплоти и помогна на екипа да израсне, дадохме си отговорите защо сме част от тази общност. Убедихме се, че точно в тези моменти детската градина спира да бъде една услуга, за която две страни са се съгласили, а е общността, в която малки личности израстват и всички възрастни сме отговорни да вземем решенията, които помагат на тези малки хора. Използвам възможността и искам да благодаря на родителите, че ни се довериха в толкова трудни моменти за всяко едно от семействата, останахме заедно и сега имаме възможност да берем плодовете на този път, който изминахме. Това е на практика третата година, в която от градината ще излязат дечицата, чиито семейства ни се довериха в първите години на промяната. Това са семейства, които бяха с нас през целия път на промяна, въпреки че тази промяна носеше и много несигурност. Благодарим им от сърце!

Разбираме, че учебната 2022–2023 година ще бъде първата година, в която няма да имаме класически предучилищни класове, а само т. нар. прогресивни класове. Разкажи ни малко повече за тях и за ключовите умения и нагласи, върху които работим при тази възрастова група?

В предучилищните класове отново следваме принципите на Монтесори педагогиката, но децата вече са на една възраст (последната 4-та възрастова група – между 6 и 7 години). Стаите са подредени на кътове от различните области на познанието – математика, български език, околен свят. Децата имат избор в учебния процес да работят по кътове, но в същото време те имат много ясна рамка, която им помага да изграждат тези ключови умения за учене.

Още от детската градина и в предучилищните класове работим за самостоятелността на децата и първи стъпки в придобиването на умения за учене. В предучилищните класове децата имат свои дневници с индивидуални планове за седмицата. Те свикват да отбелязват по кои задачи работят, как работят, да минават със своите учители през осмисляне на това, за което са отделили най-много време, какво им е било най-трудно, кое е било най-интересно и заедно с учителя да направят учебния план за следващата седмица – всяко дете да работи по това, което му е било най-интересно, или да получи подкрепа за задачите, в които е срещнало повече трудности. За нас е важно децата да са включени в тази дейност и да усещат, че те са активната част в учебния процес. Децата да разберат, че учиш не само от учителя, учиш от средата, от своите връстници, от книгите около теб и от теб самия зависи да вземеш максималното. Всички възрастни сме там, учителите са там, за да посяваме семенцата на любопитството, които децата поглъщат с отворени обятия и често ни изненадват. Нашата основна задача е да задълбочим техните интересни въпроси, да ги подкрепим в процеса на  изследване.

В предучилищните класове целенасочено работим и за развиването на социално-емоционални умения. Стараем се да разширяваме речника на емоциите на децата, за да могат да назовават собствените си емоции, да ги разпознават, да търсят градивни начини за изразяването им. Всяка седмица децата имат час по емоции с нашия психолог, в които разиграват различни трудни ситуации и заедно търсят градивни решения.

Друго ключово умение, върху което работим, е умението за работата в екип. Децата имат изследователски часове следобед, в които работят по големи дългосрочни проекти. Наричаме ги мисии и в тези мисии те работят в различни екипи, имат предизвикателства и минават през етапите на почти всяка групова задача – генерират идеи, след това избират една, върху която да се фокусират, създават общ продукт, който да представят на останалите, и накрая получават идеи как биха могли да доразвият творението си.

Последното много важно умение, на което наблягаме в предучилищните класове, е умението за адаптация в нова среда. Затова често поставяме децата в непознати ситуации. Помагаме им да минат през осмислянето на това „как се подготвям за нещо, което никога не съм правил, как се подготвям за посещение на ново място, на което не знам какви са правилата“.

Сподели как протичат заниманията за децата от прогресивните паралелки?

В цялата култура на градината ясно е заложен принципът за свобода в граници. Всеки в нашата общност, от най-малкия до най-големия, има право на избор и това е обвързано със съответните отговорности, които всеки от нас с радост поема.

Всеки ден започва със сутрешно кръгче, на което децата имат различни ритуали за поздрав и настройка за деня. Това е и времето, в което децата планират върху какво ще работят през деня и какви отговорности ще поемат. Следва сутрешен академичен цикъл от около 2 часа и 30 минути, в който децата свободно могат да избират занимания от различните академични области, съобразени със седмичния им план. Тази възможност за избор им дава мотивацията да работят върху нещо, което са избрали сами. Това им помага и да започнат да изграждат умения за планиране. Да разберат, че ако днес са отделили повече време в академичния цикъл за работа с материалите по български език, на следващия ден трябва да преминат към задачите по математика, иначе няма да могат да изпълнят целите си по математика за седмицата. Може да избереш с какво да работиш, но не може да избереш да не работиш. В следобедните часове е изследователската програма, като денят приключва с творческите и спортните занимания.

***

Ако се интересувате от допълнителна информация за прием в детската градина, може да се запознаете с възможностите за записване ТУК.