ПРОГРАМА MYP НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БАКАЛАУРЕАТ

IB programme by International Baccalaureate

Екипът на „Българско школо“ избра програмата MYP на Международния бакалауреат (International Baccalaureate), защото вярва във философията, че ученикът следва да бъде в центъра на образователния процес. Като припознаваме изследователския подход в преподаването и изучаването на различните учебни дисциплини, смятаме, че учениците се въвличат по-активно в процесите и по-осъзнато стават част от училищната общност.

Програмата, насочена към средните години на обучение – MYP (Middle Years Program), си поставя за цел да развие активно учещи личности с международна осъзнатост, да култивира в младите хора емпатия и стремеж към осмисляне на процесите. Програмата дава възможност на учениците да проучват различни идеи, които са значими на местно, на национално и на международно ниво. По този начин те се формират като критично мислещи личности, творчески натури и разсъдливи млади хора. MYP програмата подкрепя учениците да осъзнаят личния си принос и отговорност към собственото си развитие и към общността, в която живеят.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА MYP?

Учебната програма включва осем предметни групи – език и литература, чужди езици, индивиди и общества, науки, математика, изкуства и дизайн, спорт и здравно образование.

 

Учениците развиват умения да общуват, да проявяват междукултурно разбиране и да се ангажират с големи въпроси или проблеми.

 

Това става благодарение на принципите, които MYP следва – изследване на въпроси в глобален контекст, придобиване на умения за учене, служене на общността.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛОБАЛНИЯТ КОНТЕКСТ?

Чрез различни аспекти на този глобален контекст учениците развиват общо разбиране за хуманно отношение между хората и за отговорно отношение към планетата. Всичко, което изучават, се обвързва с някой от следните контексти:

Идентичност и връзки между хората
Личностно и културно изразяване
Ориентация във времето и пространството
Научни и технически иновации
Глобализация и устойчиво развитие
Справедливост и развитие

Чрез тези глобални контексти учениците изследват кои сме ние, какви права и отговорности имаме, какво означава най-общо да бъдеш човек. Изследват начините, чрез които изразяваме своите идеи и ценности, развиват творческите си възможности, задълбочават разбирането си за естетика.

Учениците имат възможност да подобрят пространствено-времевата си ориентация, да изследват откритията на човечеството и да поставят всички тези аспекти в глобална перспектива.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА

Посети официалния сайт.

КАК РАЗВИВАТ УМЕНИЯТА СИ ЗА УЧЕНЕ?

Фокусът при развиването на уменията за учене е насочен отново към учениците – голямата цел е да осъзнаят себе си като учещи през целия си живот личности.

Така те ще могат по-лесно да се справят с предизвикателствата не само на своето училищно обучение, но и с предстоящите житейски събития.

КАК СЛУЖИМ НА ОБЩЕСТВОТО?

Училищата, които прилагат MYP програмата, очакват от своите ученици принос към общността – това е ангажимент, който носи ползи за всички. Чрез действията си ние се учим, докато прилагаме знания и умения. Така опитът се превръща в практическо, не само в теоретично познание.

Службата в полза на общността може да е насочена към училището, към местната общественост или дори на глобално ниво. Да се отдадеш на дейност, която ще окаже устойчива промяна върху качеството на живот на хората или на околната среда, е осъзната отговорност на учениците ни.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.