0
Години развиваме личности
0
Деца напредват всеки ден
0
Вдъхновяващи учители
0
Допълнителни дейности

ЕКИП

Екипът ни обединява вдъхновени, ентусиазирани и ангажирани хора с опит не само в образователната сфера, но и извън нея. Преподавателите са експерти, които постоянно учат и насърчават децата да разширяват пределите на възможностите си, да развиват самочувстие и да постигат добри резултати. Политика на училището е да привлича и млади специалисти, като ги подпомага за плавно навлизане в сферата на образованието.

УЧИМ ПОСТОЯННО
РАБОТИМ ЗАЕДНО
СПОДЕЛЯМЕ ИДЕИ
ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ
СПОДЕЛЯМЕ ОБЩИ ЦЕННОСТИ
ЦЕНИМ РАЗЛИЧИЯТА

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ПО:

АДМИНИСТРАЦИЯ

Ръководният екип на ЧСУ „Българско школо“ има изключително важна роля в успешното функциониране и развитие на нашето училище.

Съчетавайки постоянство, професионализъм и експертност гарантираме, че училищната ни образователна мисия се изпълнява ефективно и е на ниво, което отговаря на високите ни стандарти.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

НАРОДНИ ТАНЦИ

Преподавателите по народни танци са вдъхновяващ и креативен колектив от професионалисти, посветен на опазването и популяризирането на българския народен фолклор чрез изкуството на танца.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

НАЧАЛЕН ЕТАП

Екипът на начални учители е посветен на работа с малките ни ученици, целяща развитието на устойчиви знания, ценности и умения, които да ги подготвят за посрещане на предизвикателствата на бъдещето.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

ПОДКРЕПА

Екипът за подкрепа е надежден партньор и ресурс за нашите ученици, родители и учители.

Нашата основна цел е да създадем подходяща образователна среда, където всеки ученик има възможността да развие своя потенциал и да постигне успех.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

СПОРТ

Екипът за спорт е фокусиран върху насърчаването на физическата активност, здравословния начин на живот и спортната страст сред нашите ученици, като същевременно развива важни социални и екипни умения.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ

Екипът по математика и природни науки работи усилено, за да подготви учениците да развиват своя научен и математически потенциал, да търсят непопулярни решения на сложни казуси, да виждат връзката между математиката и много от дейностите на ежедневието.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

БЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Екипът по български език и литература (БЕЛ) и обществени науки работи с децата с фокус върху осмислянето на богатството, което носят хуманитарните науки.

Вникването в текстовете в дълбочина е най-интересното приключение, както в географския свят, така и в света на човешката душевност. Учениците изграждат умения да поставят себе си в многобройни варианти на ситуации и преживявайки ги да осмислят предварително възможните решения на житейски, социални и професионални казуси, свързани с бъдещата им реализация.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Екипът по английски език е посветен на развитието на езиковите умения, междукултурната комуникация и усещането на учениците за силата на владеенето на чужд език в откривателството на света чрез общуване.

Ние предоставяме качествено обучение по английски език и ги подготвяме да се справят успешно с предизвикателствата на глобалния свят.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

ИСПАНСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

Екипът по испански и немски език представлява ключов ресурс за развитието на езиковите умения на нашите ученици.

Стремежът на преподавателите е да разширят хоризонтите на децата чрез насочена езикова подготовка и културно обогатяване, предоставяйки им незабравим опит и увереност в употребата на тези езици.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

ИЗКУСТВА

Екипът по изкуства е творческа и вдъхновяваща част от училищната общност.

Ние подкрепяме и насърчаваме таланта на нашите ученици, като предоставяме възможности за творческо изразяване и развитие на техните артистични способности.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС

СВЪРЖИ СЕ С НАС

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.