ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС

Програмата в предучилищен клас подкрепя децата да извървят плавно прехода от градината към училището. Търсим баланс между академичните предизвикателства и цялостното социално-емоционално развитие на децата.

Целенасочено работим за изграждането на следните ключови умения и нагласи:

ЦЕЛИ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Заповядайте при нас, за да се запознаем и да се докоснете до атмосферата в ``Българско школо``.

ГАЛЕРИЯ

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ

В предучилищен клас стъпваме върху принципите на Монтесори педагогиката и осигуряваме развиваща и подкрепяща среда, която стимулира децата да изследват себе си и света около тях. Децата имат свобода да работят индивидуално или в малки групи по различни проекти, което им дава възможност да напредват със собствено темпо, да изграждат връзки и да преодоляват предизвикателства, без да се страхуват от грешки.

 

Учителите влизат в различни роли, като основните им цели са да наблюдават децата, подготвят средата, подкрепят и насочват ученето. Работят с децата да подобряват представянето си чрез разнообразни стратегии за самостоятелна проверка на постигнатото, съвместна работа със съученик, саморефлексия и др.

РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

С внимание ще отговорим на изпратените въпроси.

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

АКАДЕМИЧЕН ЦИКЪЛ

Обхваща работата по основните академични направления – Български език, Математика, Околен свят и Изкуства. Всяко дете има избор по какво да работи. Децата могат да работят самостоятелно или в малка група, на маса или на килим. В рамките на академичния цикъл няма “междучасия” – децата сами правят малки почивки между задачите. Всеки следва собствения си ритъм на работа, но носи отговорност да изпълни заложените задачи. По време на академичния цикъл с децата работят двамата основни учители на групата.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА

Осъществява се в партньорство с програмата Дизайн шампиони на Red Paper Plane. В рамките на програмата децата работят по проекти в различни екипи, следват основни стъпки на дизайн мисленето за изследване, задълбочаване в дадена тема, генериране на идеи и създаване на продукт. Всяка мисия завършва с експедиция извън градината, свързана с месечната тема.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Засилено изучаване на английски език по комбинирана програма, която включва:

  • Wow English - програма за изучаване на английски, специално разработена за деца от 3-7 годишна възраст;
  • Stories and Craft - децата се пренасят в приказния свят на детските книги на английски език и творят, вдъхновени от всяка нова история, с която се срещат.
  • English day - в един ден от седмицата учител по английски прекарва целия ден с децата в групата и говори с тях само на английски език.
УЧЕНЕ НАВЪН

Вярваме, че децата учат най-добре, когато могат да свободно да изследват природата, градската и културна среда. Затова важна част от програмата ни са:

  • Работа в зеленчуковата ни градина, която се поддържа изцяло от децата;
  • Майсторене в дърводелската ни работилничка;
  • Учебни експедиции, свързани с месечните теми от изследователската програма;
  • Ски училища;
  • Планински походи;
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Провеждат се в рамките на 4 часа седмично за развитие на индивидуални интереси и таланти, както и на сътрудничество между децата, като се прави избор на занимание по каталог.

СПОРТНА ПРОГРАМА

Включва 4 часа спорт на седмица, от които:

  • 2 часа народни танци;
  • 2 часа плуване в басейна на градината.