Регистрация за отворени врати

Заповадяйте на място, за да Ви запознаем и покажем всичко за Българско Школо

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

ПРОЦЕС ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА ЗА
2ри - 7ми КЛАС

Прием за 2. – 7. клас се извършва при наличие на възможност в съответния випуск. Свободните места ще бъдат обявени през месец април 2023 г.

Семействата, попълнили формуляр за кандидатстване, ще получат допълнително детайли по електронна поща за информационна среща и пробен учебен ден за кандидата.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

1-ва

СТЪПКА

Формуляр за прием

Попълване от родител на онлайн формуляр за прием в предучилищен клас.

2-ра

СТЪПКА

Дни на отворените врати

Регистрация за Ден на отворените врати.

3-та

СТЪПКА

Приемен ден

Проверка на готовността на детето за предучилищен клас и индивидуални срещи с родители на кандидати.
Всяко семейство получава информация по електронна поща за регистрация за приемен ден. Първият планиран приемен ден е 18 февруари 2023 г. Втори приемен ден ще бъде отворен при наличие на свободни места.

4-та

СТЪПКА

Обратна връзка и резултати

В случай на останали свободни места, ще се свържем с Вас чрез контактите, които сте посочили във формуляра за прием и ще организираме допълнителен приемен ден.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

Класирането на кандидата се извършва в зависимост от бала, формиран от следните компоненти:

  • Резултат от разработения и представен проект
  • Резултат от мотивационното есе.
  • Ниво на владеене на английски език, демонстрирано във видеото и по време на разговор с представител на училището.
  • Събеседване между представител на гимназията и родителите.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

Вашата планина чака, така че тръгвайте!