Monthly Archives: април 2024

Една от целите на проект „Чрез приключение към знание“, подкрепен финансово от програма ЕРАЗЪМ+, е Българско Школо да осъществи контакти и да започне сътрудничество с екологични нестопански организации в България, […] […]