Проект „Чрез приключение към знание“ и сътрудничеството с екологични нестопански организации

Една от целите на проект „Чрез приключение към знание“, подкрепен финансово от програма ЕРАЗЪМ+, е Българско Школо да осъществи контакти и да започне сътрудничество с екологични нестопански организации в България, за да може проектът да се развива устойчиво и след приключването му. 

Вече поставихме началото. Училището ни получи различни образователни материали по темите на биоразнообразието от сдружение „Зелени Балкани“. С част от плакатите направихме експозиция в училище – „Зеленото злато на България“, която започва да се допълвана от рисунки и текстове на учениците. Останалите плакати иинформационни табла предстои да бъдат изложени на по-късен етап. На разположение на учениците са интересни книжки за някои застрашени видове, а за учителите има брошури с уроци как да се преподават темите на биоразнообразието за ученици от различните възрастови групи. Целта е децата да се подготвят за Глобалните Монтесори Игри през октомври 2024 г., на които домакин ще бъде „Българско школо“ съвместно с ОУ „Отец Паисий“.Учениците избраха за тема на събитието Глобална цел 15 за устойчиво развитие – животът на Земята.  

В резултат от сътрудничеството със сдружение „Традиционна култура и устойчиво развитие“ Найле Абдурахман (учител по биология) взе участие в 8-дневен курс в Буштени, Румъния, на тема „Be sustainable – make a difference!“ (Бъди устойчив – направи промяна!). Курсът бе проведен от 16 до 23 март от румънската нестопанскаорганизация „А.R.Т. Fusion“ и се осъществява с финансовата подкрепа на програма ЕРАЗЪМ+ в областта на младежта. По време на курса бяха засегнати темите на устойчивото развитие и устойчивостта от гледна точка както на отделния човек, така и от позицията на различните юридически лица. Участниците в курса бяха от различни европейски страни – Румъния, България, Латвия, Естония, Гърция, Словения, Италия, Испания, Хърватия, Австрия и Германия. Това даде възможност да се обменят знания и опит, както и да сесъздадат международни контакти за бъдещи международнидейности и проекти.