Математиката може да бъде интересна

Въпреки че животът непрекъснато предлага изненади, които ни поставят на изпитание, едно е ясно – вече живеем в бъдещето. Развитието на технологиите води до постижения във всеки сектор – от медицината до космическите науки. И докато всички се надяваме медицината да предложи решение на най-актуалния проблем за света – пандемията, то технологиите превземат почти целия ни живот. ИТ технологиите в последните години са безспорен лидер по реализация и доходи за младите хора у нас и те отлично знаят това – интересът към тези специалности в университетите расте. На каква възраст е подходящо да се започне с по-задълбочени занимания с информационни технологии, инженерни науки и математика и как да бъде привлечен интересът на децата към тях?

Все повече родители насочват децата си към света на точните науки и информационните технологии още от пети клас. Достатъчно е да погледнем наплива към математическите гимназии не само в София, но и в цялата страна – ученици още от първи клас започват да се явяват на олимпиади, да ходят на уроци по математика и трескаво да се готвят за прием след 4-ти клас. Увеличават се и курсовете по програмиране и роботика за деца, въвеждащи най-малките в света на ИТ-технологиите и космоса. Математическите гимназии и паралелки са на мода и в гимназиите.

Подобна тенденция се наблюдава и в частно средно училище “Българско школо”, което отговаря на повишеното търсене с нова паралелка по математика от следващата учебна година. Училището отбелязва и все по-голям интерес на децата към допълнителните дейности по инженерни науки и роботика, космически предизвикателства и устойчиво развитие на Земята.

“Много ученици възприемат математиката като трудна. Затова в часовете по ИТ работим по разнообразни проекти, в които те прилагат и виждат ползата от знанията по математика и други предмети в решаването на реални, комплексни задачи”, казва преподавателят по информационни технологии в „Българско школо“ Стефан Рашков. Той дава пример от началото на тази година, когато петокласниците са създали свой инвестиционен портфейл, като са проучвали различни компании и са инвестирали фиктивни пари в тях, научавайки много за изчисляването на лихви и проценти, но и за финансите и икономиката. В друг проект пък са планирали кампания за намаляване и оползотворяване на отпадъците, която е започнала с емпирично изследване колко точно отпадъци се генерират за един ден и какъв е мащабът им за една година за цялото училище. „Те научиха много не само за практическото приложение на математиката и как да работят с различни компютърни приложения, но и за природата и своята роля в опазването ѝ, както и за ефективната работа в екип”, разказва г-н Рашков.

По думите на преподавателя проектите наблягат на съчетаването на умения и знания от различни области в решаването на реални и сложни проблеми. Те правят учебното съдържание “живо”, защото то се използва в сътворяването на нещо оригинално, мащабно и много по-ангажиращо от решаването на конкретна задача в учебника. „На пръв поглед такива проекти може да изглеждат твърде предизвикателни за деца на 11-12 години, но всъщност тази възраст е идеална за полагане на основите на умения от по-висок порядък по математика и науки, които да се доразвиват в гимназиалния етап“, смята той.

Затова проектно-базираното учене ще бъде и в основата на гимназиалното обучение в “Българско школо”. От септември училището ще открие новата учебна година с първия си гимназиален клас с профил математика и информационни технологии и разширено изучаване на два чужди езика. „Математиката изгражда умения да търсиш и да си обясняваш взаимовръзки между явления, събития, предмети, основа е за развитие на инженерно мислене и проектно-базирано учене. Освен че дава широки възможности за разнообразни направления в по-нататъшното обучение, добрата подготовка на младежите по тези два предмета неизменно проличава в каквото и професионално направление да се реализират, чрез уменията им за критично, аналитично и логическо мислене“, казва директорът на училището Даниела Тодорова.

Търсим деца, които имат смелостта да бъдат откриватели, казва Тодорова. Затова още с процедурата по кандидатстване от училището „хвърлят ръкавица“ към бъдещите гимназисти, като ги провокират да предложат решение на конкретен казус от областта на науките, математиката и информационните технологии (по избор). Едно от предложените математически предизвикателства е чрез програмата Logo(link is external) да изработят модел на лого, използвайки геометрични фигури. Задачата им ще бъде да изработят реален продукт или макет, след което да изготвят видео, в което в рамките на 5 минути да представят своето решение на английски език. „Когато си изправен пред практически проблем като този, правилни решения няма, няма учебен курс, по време на който да чуеш верния отговор и да го представиш. Необходими са умения да търсиш критично информация, да намираш връзки, да оглеждаш аналитично ситуацията от различни ъгли, да не се отказваш при първия прочит, защото звучи много сложно и решението не се появява веднага“, казва Тодорова. По думите й целта е процедурата по кандидатстване да бъде ценен житейски опит за бъдещите им гимназисти, а и вълнуващо преживяване. „Търсим личния, уникален подход на всеки ученик. Ще очакваме видеата с творческите решения на кандидатите до края на юни, като на тези, които са се представили най-добре, ще предложим стипендии“, разкрива още директорът на „Българско школо“.

 

БИЗНЕСЪТ

„По математика решаваме задачи. Още от детската градина. Изучаваме различни подходи и алгоритми, за да се справяме с предизвикателства. В живота също решаваме задачи и предизвикателства. В работата си помагаме на други хора да решават своите проблеми и предизвикателства. Без значение в коя индустрия се реализира човек, аналитичното, последователно и алгоритмично мислене ще му помогне да се справи с всяко предизвикателство“. Така смята Стефан Табаков от „Булпрос Консултинг“ – българска компания, глобален доставчик на IT услуги, решения и продукти с 18 офиса в Европа и Северна Америка. Във фирмата той е от самото ѝ създаване преди 10 г., като преминава през редица трансформации – от разработчик на приложения, през ръководител на проекти и екипи, до мениджър на отдел с екип от над 100 супер специалисти, способни да разрешат всяко предизвикателство при разработването на уеб и мобилни приложения.

Стефан Табаков споделя, че процесът на подбор на кадри е критично важен за изпълнението на целите на компанията, като спокойно го поставя наравно по приоритет с процеса на доставяне на проекти. Затова според него е важно още от гимназията да се формират умения у учениците да се справят с поставени задачи качествено и в срок, да се запознават и да събират за себе си набор от инструменти и компетентности, за да се чувстват комфортно в обичайна бизнес среда, а самият бизнес да си избира дори да култивира кадри още от тази възраст.

Вече няколко поредни години, с изключение на тази, компанията организира работен летен лагер с Центъра за млади таланти в Бургас. Децата прекарват в офиса им една седмица, под менторството на колеги. През това време, разделени на групи, те разработват малки, но напълно завършени проекти, които след това представят и оценяват по между си. „За тях е точно толкова забавно, колкото и за нас, а резултатите са впечатляващи“, казва Стефан Табаков.

„Използваме всички познати средства, за да достигнем до талантите в България – работим на ежедневна база и едновременно с повече от 5 агенции за подбор, мрежа от десетки партньорски компании, програма “препоръчайте приятел”, събития от тип отворени врати, събития в университетите, а от тази година решихме да направим собствена академия на име Java Knights Academy – училището за бъдещите двигатели на общността. Двигатели с движеща сила в моралния им кодекс, който ги подтиква да откриват и да създават“, казва още ИТ-специалистът. По думите му Java Knights Academy цели да направи лесен прехода между академичната и професионалната среда. Академията е насочена към студенти или вече завършили специалисти, които получават възнаграждение, за да учат и да придобият точно тези уменията, които ще им позволят да се справят с клиентски проблеми и интервюта. „Нашите Java Knights имат предварителна подготовка от училище или университет, а целта е за около 6 месеца, да обогатим тази предварителна подготовка и да ги превърнем в пълнофункционални софтуерни разработчици“, казва Стефан Табаков.

Според Табаков България е традиционно силна в изявите по математика и информатика. „Традиционното е хубаво, дава солидна основа, стабилност, спокойствие и сигурност. Традиционно добрите математически гимназии са супер, а всеки от нас знае поне една вдъхновяваща история на техен възпитаник. Традиционното, обаче, не създава нови неща“, казва Табаков. „Моята вдъхновяваща история предстои да бъде реализирана. В нея няма само един герой, а героите са всички деца, които са получили възможност да изградят своя кодекс на откривателство“, споделя още той. По думите му в тази история традиционно добрите гимназии, наред с още и нови профилирани гимназии, трябва да се борят да привличат таланти, по същия начин, както компаниите се борят за таланти, чрез предизвикателни проекти, вдъхновяващи ментори и нови възможности.

 

ИЗТОЧНИК: в.Сега