Професия Учител, Стефан Рашков

Какво е бъдещето на учителската професия и защо тя ще бъде една от най-атрактивните за младите хора? Със Стефан Рашков, учител по математика и информатика в ЧСУ „Българско школо” , разговаря Яна Панайотова Пеева от Teen Station по време на Базар на професиите 2021.

  ИЗТОЧНИК: YouTube