Personal project

Личният проект в MYP (Middle Years Programme) на IB (International Baccalaureate) е значимо академично предизвикателство, което учениците обикновено изпълняват в последната година на програмата (10 клас). Проектът има за цел […] […]