МОЯТ личен проект!

Днес десетокласниците от „Българско школо“ представиха своите лични проекти – елемент от програмата за средните години (или MYP), която обхваща обучението от 8. до 10. клас. Целта на личния проект е да даде свобода на учениците – свободата да изследват сфера, която е значима и интересна за самите тях. Свободата да приложат умения, придобити по време на обучението, както и да размишляват върху личното си развитие, докато са работили по проектите си.

Гимназистите представиха идеи в различни области – създаване и реализиране на отбор, управляващ водородна количка; организиране на благотворителна кампания, която осигурява едногодишно обучение на деца от Африка; проект за възстановяване на „Къщата с ягодите“; инвестиционен проект за криптовалута; проект за мода и проект за дизайн на облекла; изследване на ролята на изкуствения интелект и проучване в сферата на енергетиката.  

Десетокласниците с удоволствие разказаха на своите съученици за предизвикателствата, които са срещнали при подготовката на проектите си, и ги насърчиха смело да изследват интересите си. 

Днешният празник беше достоен завършек на техния първи гимназиален етап.