ЧСУ „Българско школо“ носител на световната награда „Зелен флаг“

С гордост съобщаваме, че ЧСУ „Българско школо“ е удостоено с престижния приз „Зелен флаг“ на Европейската федерация за екологичното образование. Това значимо признание училището получи за задълбочената си работа по екологични проекти и програми, както и за приноса си в екологичното образование на подрастващите. Това е кулминацията на съвместния проект между Българско Движение „Син флаг“ и „Девин“ЕАД „Влез в Зеления кръг“, насочен към разширяване на мрежата от Екоучилища в България.

ЧСУ „Българско школо“ вече е част от голямото световно семейство на екоучилищата, ангажирани с опазването на околната среда и природата. Приоритетни теми в работата на училището са „Вода“, „Енергия“, „Отпадъци“, „Природа и училищна среда“. Училището активно работи за опазването и подобряването на околната среда в своя регион.

Днес учениците са наясно, че училищната среда е неразделна част от околната среда. Те редовно почистват училищния двор и района около него, демонстрирайки ангажираност и отговорност към природата.

#Екоучилища #БългарскоДвижениеСинфлаг #Девин #ВлезвЗелениякръг