СКОРОСТ НАМАЛИ – ЖИВОТ СПАСИ!

Всяка година и не само на определената дата през есента (01 ноември) си спомняме и говорим за Будителите на България и двигателя, който са били те, за да поведат обществото ни напред към свобода и просветление. И всичко това в ретроспекцията на времето назад.

Дали има и може ли да си съвременен, млад и вдъхновяващ будител сега, в реалността на нашето време? ДА! Това ни доказаха децата от четвъртите класове на ЧСУ „Българско школо“ още на 19.септември!

Създадоха и показаха идейно проекта си „Скорост намали-живот спаси!“, развиха го и го реализираха практически, като предадоха заряда си на по-малките деца от подготвителните класове в детска градина „Слънчево зайче“. Изработиха важни пътни знаци и пешеходни пътеки, начертаха улично пространство и там показаха и напомниха на по-малките за правилата на движение по пътищата с демонстрация, стихчета и интерактивни игри.

А историята на будителството започва още в трети клас с идеята на Андреа в проект за това да помислят и заснемат с какво и как могат да се изявят като съвременни будители.

Големите цели се осъществяват с малки стъпки и могат да започнат още в ученическа възраст.

Децата са обърнати с този проект и към своите родители и по-големи хора, защото са загрижени за безопасността по пътищата и за съ-буждането на съзнанието на повече хора.