Проведохме първия училищен турнир „Всезнайко“

ЧСУ „Българско школо“ организира голям училищен турнир по обща култура между петите класове. Състезанието „Всезнайко“ беше организирано в сътрудничество с образователната платформа „Книговище“, чиято мисия е насърчаване детското четене и подпомагане функционалната грамотност на четящите. 

Темите, върху които учениците решаваха въпросник от 120 задания, бяха от статии от детската медия „Вижте: новините на детски език“ и обхващаха знания от различни области – наука, изкуство, спорт, природа.

Уменията, които учениците тренираха, включват както бързина на ума и съобразителност, така и добра памет, способност за вникване в съдържанието на прочетеното, отсяване на същественото и формиране на логически изводи.

Турнирът си постави за цел да бъде началото от поредица училищни, както и междучилищни инициативи, насочени към задълбочаване на посочените умения, разширяване мирогледа на учениците, взаимодействие и сътрудничество с техни връстници, изграждане на познанства и приятелства, обединени от общия поглед напред към повече знание, по-интересни форми за усвояването им, повече вълнуващи книги и източници на информация, и най-вече – още и разнообразни начини за учене чрез преживяване.

Защото, в „Българско школо“ вярваме, че днешните четящи, мислещи и информирани деца са утрешните успешно реализирани специалисти във всяка една сфера.