ЧСУ „Българско школо“ се включва в международната програма „Екоучилища“

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование /FEE/. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Най-голямата глобална програма за устойчиви „Екоучилища“ започва в класната стая и се разширява към общността, като ангажира следващите поколения в обучение, базирано на действие. Учебните заведения, участващи в програмата „Екоучилища“, стават част от едно голямо семейство с неограничени възможности за контакти, сътрудничества, обмен на идеи, знания и опит с над 20млн. деца от 59 000 училища в цял свят.

Най-голямото постижение на Програмата е безспорно фактът, че тя създава поколение след поколение от устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Те пренасят със себе си през своя живот поведенческите модели, които възприемат под егидата на Екоучилищата, като на свой ред учат следващото поколение на навици и умения, за да бъдат в състояние да направят най-добрия избор за своето бъдеще и това на планетата.