„Пътека на СъЗнанието“ съвместен проект на ЧСУ „Българско школо“ и 97 СУ „Братя Миладинови“

Имаме удоволствието да обявим съвместното участие на ЧСУ „Българско школо“ и 97 СУ „Братя Миладинови“, в проекта „Пътека на СъЗнанието“. Този проект е насочен към развитието на уменията за саморегулирано учене и социално-емоционални умения сред нашите ученици, както и към подпомагане на нашите учители в тяхната професионална експертиза и развитие на стратегическа рамка за уменията в училищното образование.

Целите на проекта включват:

  1. Развитие на умения за саморегулирано учене и социално-емоционални умения: Вярваме, че ученето не трябва да бъде ограничено само до придобиване на знания и умения. Чрез различни активности и програми учениците ще развиват способности като саморегулация, сътрудничество, емпатия и умения за решаване на проблеми.
  2. Подпомагане на учителите в изграждането на експертиза: Важно е учителите да разполагат с необходимите инструменти, знания и умения, за да могат да подкрепят учениците в развитието им. Чрез обучения, работилници и споделяне на добри практики, учителите от двете училища ще изградят по-добра експертиза в областта на развитието на уменията и проследяването на напредъка на учениците.
  3. Изграждане на стратегическа рамка за развитие на умения в училище: Проектът ще допринесе за формулирането на ясна стратегическа рамка, която ще насърчи систематичното развитие на уменията в училищната среда. Това включва планиране на активности, оценка на напредъка и насърчаване на взаимодействието между ученици, учители и родители.
  4. Целенасочено и осъзнато интегриране на развитието на компетентности в учебния процес: Целта е да създадем учебна среда, която активно насърчава развитието на ключови компетентности, необходими за успешното справяне с предизвикателствата на XXI век. Това включва работа в екип, критично мислене, комуникационни умения и много други.

Проектът „Пътека на СъЗнанието“ не е еднократно събитие, а постоянен ангажимент към развитието на нашите ученици и общност. Чрез сътрудничеството между двете училища, ние се стремим да изградим по-адаптивна, по-обогатена и по-подготвена за бъдещето учебна общност.