Седмокласници са част от проект за устойчиво развитие в Испания по програма Еразъм+

Започна първото образователно пътуване в Испания на групата ученици от
седмите класове. Целта е чрез различни преживявания и приключения децата да
научат повече за глобалните екологични проблеми, за устойчивото развитие и
здравословния начин на живот, за личната отговорност на всеки, който чрез
осъзнато поведение може да допринесе светът да стане по-добро място за живот.
Тази инициатива е подкрепена финансово от европейската програма ЕРАЗЪМ+.
Пътешествието започна от Елче с посещение на Палеонтологическия музей и
Ботаническата градина, която е в списъка на ЮНЕСКО на световното природно и
културно наследство. Дискутирахме значението на биоразнообразието за живота
на нашата планета и на разнообразието по принцип като важен фактор за
устойчиво развитие.
В Аликанте посетихме Музея на водата и си дадохме сметка, че голяма част от
водните ресурси на Земята са замърсени. Музеят е оборудван с всякакви
съвременни средства и човек може да научи много за водата – започвайки от
химическата формула и нейните свойства, кръговрата й в природата, до това
какви начини и системи са използвали хората от далечното минало и до днес, за
да имат достъп до чиста питейна вода. Влязохме и в един от древните кладенци в
подножието на крепостта Санта Барбара, които са служили на тогавашното
население. Направихме си вечерна разходка в крепостта, за да обозрем града и
морето от най-високата точка на хълма.
Отпразнувахме Хелоуин на 31 октомври като се маскирахме подобаващо. Не
пропуснахме плажа и морето. И отново се наслаждавахме на разнообразието от
растителни видове в Палмовия парк в Аликанте. Междувременно засегнахме
различни аспекти на устойчивото развитие, като разговорите неминуемо стигаха
до личната осъзнатост, поведение и отговорност.
На 2 ноември потеглихме още по-на юг към Алмерия и си дадохме сметка за
природните дадености в страната ни, които не ценим достатъчно – “зеленото
злато” на България – нейните автентични гори и свежа растителност. Сблъскахме
се с друг глобален проблем – опустиняването. Глобалното замърсяване на
въздуха и климатичните промени водят до опустошителни наводнения в едни
райони на света, а в други – до засушаване и превръщането им в полупустини и
пустини.
Не видяхме през прозорците на автобуса нито едно русло на река, в което да има
вода, а на места пейзажът беше буквално марсиански. В момента се намираме в

един от малкото оазиси в района – в селището Лос Молинос де Рио Агуас. До
реката сме, в която и сега има вода, благодарение на уникалния геоложки строеж
на земната кора тук… Но за всичко това и за нещата, които видяхме и научихме в
Лос Молинос – в следващия ни разказ…