Учителите на ЧСУ „Българско школо“ обмениха опит в международни семинари на IB (International Baccalaureate)

Четирима учители от „Българско школо“ участваха в IB курсове във Виена от 2 до 4 ноември 2023 г. Тези обучения са част от проект „Чрез прикючение към знание“, съфинансиран от програма ЕРАЗЪМ+.  

Курсовете са организирани от Vienna International School в сътрудничество с Международния бакалауреат (IB) и в различните програми участваха над 200 преподаватели от цял свят с цел обмяна на добри практики в създаването на пълноценно учебно съдържание и преживяване за учениците в различните IB програми. Като училище, сертифицирано за IB Middle Years Programme (MYP), ЧСУ „Българско школо“ включи свои представители в три различни курса.

Ръководени от принципа за учене през целия живот, наши преподаватели по английски език, природни науки, информационни технологии и литература се обучаваха по основни теми за MYP – планиране, преподаване и оценяване на интердисциплинарни раздели, създаване на автентични задачи за оценяване, както и използване на глобални контексти, които правят преподаването смислено и развиват в учениците знания, умения и нагласи на осъзнати и отговорни личности и граждани на света. Това ни позволява да развием и подобрим нашата MYP програма, която е в основата на гимназиалното обучение в „Българско школо“.

Курсовете предоставиха възможност на нашите учители за сътрудничество и контакти с училища от цял свят. Нашите учители се завърнаха от Виена с безценен опит, нови перспективи и свежи идеи, които ще вдъхновят учениците ни в тяхното академично и личностно израстване и ще допринесат за професионалното развитие и сътрудничеството на целия гимназиален екип.